Posojilne obveznosti Agrokorja so vezane na evro. Foto: MMC RTV SLO
Posojilne obveznosti Agrokorja so vezane na evro. Foto: MMC RTV SLO

Večina sicer meni, da Mercatorjeva namera o prevzemu Pivovarne Laško predstavlja obrambni manever, analitik Andraž Grahek (KD skladi) pa je dejal, da Mercator ne sme pasti v druge roke, "sploh ne v tuje". Namero za prevzemno ponudbo za Pivovarno Laško je pred kratkim objavila tudi družba Eatons Capital, ki ima sedež v Las Vegasu. Pozneje so v Agenciji za trg vrednostnih papirjev ugotovili, da na dokumentu ni podpisa in žiga, zato ga ni bilo mogoče obravnavati kot prevzemno namero v skladu z zakonom o prevzemih. AVTP je zaradi suma tržne manipulacije že sprožil postopek.

Laško o Mercatorju januarja

Nadzorni svet pivovarne je podprl vse nadaljnje korake za prodajo največjega slovenskega trgovca, je pojasnil prvi nadzornik Vladimir Malenković. Skupaj z upravo bodo delničarjem na seji, ki bo predvidoma sklicana za 30. januarja, predlagali, naj s tem soglašajo. Skupina Pivovarna Laško je lastnica 23,34 odstotka te največje slovenske trgovske družbe in med prodajalci skupaj 52,10-odstotnega deleža Mercatorja.
Uprava brez skupščine ne more v prodajo
Poudaril je, da za Pivovarno Laško trenutno velja prevzemna zakonodaja, kar pomeni, da uprava družbe lahko odloča le o tekočem poslovanju, ne more pa sprejemati strateških odločitev. Zato uprava pivovarne brez soglasja skupščine ne more prodati deleža v Mercatorju, ki bi ga rad kupil hrvaški Agrokor. Njegova ponudba je sicer veljavna do konca leta 2011, ali je kakšna možnost za njeno podaljšanje, pa za zdaj ni znano.

Neuradno: Agrokor letno 500 mio. evrov izgube
Po neuradnih informacijah naj bi Agrokor zaradi tečajnih razlik med kuno in evrom imel na letni ravni 500 milijonov evrov izgube, dobaviteljem pa naj bi dolgoval kar milijardo evrov. Delničarji Pivovarne Laško bodo na januarski skupščini odločali tudi o oblikovanju pogodbenega koncerna, dolgoročnem reprogramu finančnih obveznosti in dokapitalizaciji družbe, je še povedal Malenković.

Uprava bo predlagala dokapitalizacijo v višini 10 evrov za delnico, kar znaša 87 milijonov evrov, delničarji pa bodo odločali tudi o predlogu Kapitalske družbe, ki kot 7,06-odstotna lastnica predlaga dokapitalizacijo v višini največ 18,2 milijona evrov.

Mercator bi prevzel Pivovarno Laško
Mercator je pretekli petek objavil namero za prevzem laške pivovarne, ponudbo za prevzem pa bo objavil najpozneje v 30 dneh, torej še pred napovedano januarsko skupščino. V njej bo uprava Mercatorja opredelila pozitivne ekonomske učinke na finančno stabilnost Pivovarne Laško in njeno poslovanje na domačem ter tujih trgih, so danes sporočili iz Pivovarne Laško. Na podlagi teh informacij bodo delničarji Pivovarne Laško lahko sprejemali kakovostne odločitve o najpomembnejših korakih za finančno sanacije skupine Pivovarna Laško in matične družbe, meni Malenković.

Pivovarna v težavah
Uprava Pivovarne Laško si že dve leti prizadeva z bankami doseči dogovor o dolgoročnem reprogramu finančnih obveznosti, da bi lahko družbe skupine z denarnimi tokovi tako iz osnovne dejavnosti kot prodaje finančnih naložb vzpostavile vzdržno raven dolga. Skupina Laško kljub dobremu tekočemu poslovanju potrebuje stabilno lastniško strukturo, ki bo podpirala intenzivni proces finančne sanacije in nadaljnji razvoj skupine.

V procesu prevzema bo uprava Pivovarne Laško, kot je napovedala prejšnji teden, skladno s svojimi zakonsko opredeljenimi odgovornostmi delovala tako, da bo kar najbolje zaščitila interese in premoženje delničarjev družbe, delovna mesta zaposlenih ter dolgoročno ohranjala blagovne znamke družb skupine Laško in njihovega tržnega položaja.

Večina sicer meni, da Mercatorjeva namera o prevzemu Pivovarne Laško predstavlja obrambni manever, analitik Andraž Grahek (KD skladi) pa je dejal, da Mercator ne sme pasti v druge roke, "sploh ne v tuje". Namero za prevzemno ponudbo za Pivovarno Laško je pred kratkim objavila tudi družba Eatons Capital, ki ima sedež v Las Vegasu. Pozneje so v Agenciji za trg vrednostnih papirjev ugotovili, da na dokumentu ni podpisa in žiga, zato ga ni bilo mogoče obravnavati kot prevzemno namero v skladu z zakonom o prevzemih. AVTP je zaradi suma tržne manipulacije že sprožil postopek.

Laško o Mercatorju januarja