Rudarji so prepričani, da termoelektrarna za premog, ki ga izkopljejo, plačuje premalo. Foto: BoBo
Rudarji so prepričani, da termoelektrarna za premog, ki ga izkopljejo, plačuje premalo. Foto: BoBo

Upam in verjamem, da bomo z nadaljnjimi pogajanji dosegli sprejemljiv dogovor za obe strani. Predvsem pa si želim, da bi za zgrešene odločitve, ki imajo milijonske posledice, končno nekdo odgovarjal.

Blaž Košorok, generalni direktor HSE-ja
Premogovnik Velenje
Velenjski rudarji so zagrozili, da bodo prenehali kopati premog, kar bi pomenilo zaustavitev delovanja TE-ja Šoštanj. Foto: BoBo
Dogovora ni bilo, rudarji stavkajo naprej
Okoli 800 rudarjev stavka
Velenjski rudarji stavkajo

Predsednik uprave premogovnika Ivan Pohorec je po sestanku s stavkovnim odborom povedal, da bo morala vsaka stran malo popustiti. Na vprašanje, ali bo Premogovnik Velenje zaposlenim izplačal regres in nagrado ob dnevu rudarjev 3. julija, je Pohorec dejal, da so težave finančne razmere v podjetju. Predstavniki stavkovnega odbora niso bili dosegljivi za izjave, pogajanja pa se bodo nadaljevala v sredo, predvidoma ob 11. uri.

K stavki so se pridružili že skoraj vsi rudarji, teh pa je okoli 900, podpirajo jih tudi nekatere režijske službe. Lastnik Premogovnika Velenje HSE pa je zaskrbljen nad dogajanjem.
Zahtevajo plače
Zahteve je oblikoval stavkovni odbor. Po besedah vodje pogajalske skupine zahtevajo izplačilo zaostanka plač iz let 2012 in 2013 do konca letošnjega leta ter zagotovilo, da bodo plače po kolektivni pogodbi izplačane do 18. v mesecu - sicer bodo "takoj začeli stavkati". Zahteva je sicer nekoliko kontradiktorna, saj rudarji v praksi že stavkajo.

Tretja stavkovna zahteva je izplačilo regresa v znesku nekaj manj kot 800 evrov in nagrade ob 3. juliju, dnevu rudarjev, do 18. julija. Četrta zahteva se nanaša na ohranitev obstoječih pravic zaposlenih ob morebitni prisilni poravnavi ali stečaju. Zahtevajo še spoštovanje marca podpisanega stavkovnega sporazuma med podjetniškim sindikatom, upravo rudnika in Holdingom Slovenske elektrarne (HSE).

Na upravo premogovnika so naslovili zahtevo, da mora v dogovoru z vodstvom HSE-ja zagotoviti, da bodo v ceno premoga zajeti vsi stroški, ki nastanejo pri izkopu premoga ali zaradi njega. Ti naj bi po njihovi oceni znašali 3,25 evra na gigadžul.
Ob 17. uri začeta pogajanja z upravo rudnika še trajajo. Sprva 350 stavkajočim so se pridružili skoraj vsi rudarji, ki jih je 900, podpirajo pa jih tudi nekatere režijske službe.

"Štrajk", ne stavka
Neformalno so rudarji izrazili skrb zaradi neurejenih razmer v HSE-ju in zaradi negotove prihodnosti rudnika, ki je imel lani okoli 29 milijonov evrov izgube. Rudar Sanel Šabanović je v izjavi za medije povedal, da gre za "štrajk", in ne za stavko, ki mora biti napovedana.

Šabanović je povedal, da so stavko nameravali napovedati za 7. julij, saj se stavkovni sporazum, podpisan marca letos med podjetniškim sindikatom, upravo rudnika in HSE-jem, ne spoštuje. Rudarje po poročanju Erne Strniša za Radio Slovenija skrbi, da naj bi bilo v načrtu prestrukturiranja tudi sto presežnih delavcev.

Vzrok "štrajka" je regres
Po njegovem mnenju je bilo neizplačilo letošnjega regresa le "kaplja čez rob," ki je povzročila spontani "štrajk". Začeli so ga že rudarji v ponedeljkovi nočni izmeni, danes pa se "štrajk" nadaljuje v zbirni sobi. Podjetniški sindikat tokrat ni organizator te oblike izražanja nestrinjanja delavcev. Vsaka izmena namerava organizirati stavkovno stražo, stavkajoči pa so že zavarovali jamo, da ne bi bilo spontanega požara.

Grožnja Tešu
Velenjski rudarji neformalno napovedujejo, da bodo prenehali odkopavati premog, če vodstvi HSE-ja in rudnika ne bosta imeli posluha za njihove stavkovne zahteve, kar posledično pomeni ustavitev Termoelektrarne Šoštanj. V Tešu so povedali, da imajo trenutno na zalogi približno 395.000 ton premoga. "Ob trenutni povprečni porabi premoga med 10.000 in 11.000 tonami na dan to pomeni nadaljnje obratovanje Teša naslednjih 35-40 dni brez dobave premoga iz Premogovnika Velenje," še navajajo v Tešu.

"Napake iz preteklosti"
HSE, ki je stavki dal pridevnik 'tako imenovana', izraža zaskrbljenost nad dogajanjem, saj je premogovnik v "težki finančni in likvidnostni situaciji". Holding krivdo za težko stanje pripisuje napakam iz preteklosti, od denimo vnaprej določene cene 2,25 evra za gigadžul do ukvarjanja z dejavnostmi, ki niso povezane s kopanjem premoga in so premogovniku prinašale izgubo.

Po mnenju krovne družbe težkega položaja ne bo mogoče razrešiti brez odrekanj, in če rudarji nanje ne bodo pripravljeni, sta ogrožena tako premogovnik kot Termoelektrarna Šoštanj s projektom Teš 6, na koncu pa tudi sama skupina HSE.

"Upam in verjamem, da bomo z nadaljnjimi pogajanji dosegli sprejemljiv dogovor za obe strani. Predvsem pa si želim, da bi za zgrešene odločitve, ki imajo milijonske posledice, končno nekdo odgovarjal," dodaja Blaž Košorok, generalni direktor HSE-ja.

Trije scenariji za rudnik
Predsednik uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec je na seji velenjskega mestnega sveta povedal, da se premogovnik že od leta 2011 spopada s težavami. Po njegovem mnenju so rešitve mogoče v več smereh - ali dokapitalizacija ali dvig cene premoga.

Zahteve največjega lastnika pa je označil za skoraj nemogoče. Ta namreč predlaga, da premogovnik ukine vsa pokroviteljska sredstva ali pa zaposlenim ukine vse ugodnosti ter jim za 10 odstotkov zniža plače.

Tretji scenarij predvideva dvig produktivnosti za petino, česar po mnenju Pohorca ni mogoče doseči zaradi varnostnih razlogov.


Upam in verjamem, da bomo z nadaljnjimi pogajanji dosegli sprejemljiv dogovor za obe strani. Predvsem pa si želim, da bi za zgrešene odločitve, ki imajo milijonske posledice, končno nekdo odgovarjal.

Blaž Košorok, generalni direktor HSE-ja
Dogovora ni bilo, rudarji stavkajo naprej
Okoli 800 rudarjev stavka
Velenjski rudarji stavkajo