Velenjski rudarji pričakujejo poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE glede na izobrazbo in pogoje dela ter poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje, kar bi morale urediti družbe v skupini HSE. Foto: BoBo
Velenjski rudarji pričakujejo poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE glede na izobrazbo in pogoje dela ter poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje, kar bi morale urediti družbe v skupini HSE. Foto: BoBo
Rudnik Trbovlje Hrastnik
Rudarji RTH-ja poleg januarskih plač zahtevajo zagotovitev sredstev za odpravnine 135 presežnim delavcem in premije za prezaposlitve oz. samozaposlitve presežnih delavcev ter preučitev možnosti prezaposlitve zaposlenih v RTH-ju v okviru podjetij v lasti države. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija
Velenjski rudarji v skrbeh
Stavka rudarjev v Rudniku Trbovlje – Hrastnik

Tako v Premogovniku Velenje (PV) trdijo, da so se v lanski tristranski pogodbi za leto 2013 zavezali, da bodo Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) prodali za 41.400 teradžulov (TJ) premoga za potrebe proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). "Razlika med realizirano prodajo leta 2013, ki je znašala 39.795 TJ, in pogodbo je tako 1.604 TJ, kar po prodajni ceni 2,5 eur/GJ znaša štiri milijone evrov prihodkov," so zapisali.
V HSE-ju pa po drugi strani ocenjujejo, da je za dobro poslovanje PV-ja, v katerem je danes potekala dvourna opozorilna stavka, v prvi vrsti odgovorna tamkajšnja uprava. To, da ta v kritičnih trenutkih vali krivdo na HSE, in to na podlagi napačnih podatkov, je zavajajoče in nesprejemljivo do zaposlenih v rudniku, so sporočili iz HSE-ja.

Dve različni pogodbi?
Prav tako ima PV po navedbah HSE-ja v sprejetem poslovnem načrtu za leto 2013 načrtovano prodajo premoga Tešu za potrebe proizvodnje električne energije v višini 40.250 TJ. Lani pa je Teš prevzel 39.795 TJ premoga oziroma 455 TJ manj, kot je bilo predvideno v poslovnem načrtu rudnika, oz. 1,1 milijona evrov, poudarjajo v holdingu.

"V tripartitni pogodbi med HSE-jem, Tešem in premogovnikom nikjer ne piše, da sta HSE oziroma Teš dolžna prevzeti količine premoga, ki jih navaja premogovnik. Ker je lansko leto zaznamoval precejšen padec cen na trgu, je bil premogovnik že v prvi polovici leta 2013 obveščen, da prevzete količine z veliko verjetnostjo ne bodo večje od tistih, zapisanih v poslovnem načrtu rudnika," so zapisali v HSE-ju.

HSE: Niso izkopali dovolj premoga
Opozarjajo tudi, da je imel PV v drugi polovici leta 2013 manjši izkop premoga od napovedanega. Decembra lani je sicer premogovnik svoje napovedi povečal za od 300 do 420 TJ, kar bi po oceni HSE-ja še vedno komaj zadoščalo za zagotovitev minimalnih količin premoga na deponiji. Dejanski izkop pa je rudnik povečal za 839 TJ, vendar zaradi nizkih cen na trgu zadnje dni decembra dodatnih količin električne energije in posledično premoga ni bilo več mogoče plasirati na trg.

"Dejansko stanje neprodanega premoga na deponiji je bilo konec leta 2013 tako le za 447 TJ nad minimalno dogovorjeno zalogo na dan 31. december vsakega leta, torej premoga ni bilo dovolj niti za prevzem količin, predvidenih v poslovnem načrtu premogovnika, kaj šele maksimalnih pogodbenih količin," so še navedli v HSE-ju in dodali, da si bodo še naprej prizadevali za tvoren dialog.
Delo ustavili tudi v RTH-ju
V Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH), ki je v zapiranju, je sicer danes več kot 200 zaposlenih izvedlo osemurno stavko, katere osnovna zahteva je izplačilo januarskih plač v celoti. Po končani stavki pa so za prihodnji ponedeljek napovedali še eno stavko, če do petka ne bodo izpolnjene njihove stavkovne zahteve.

Tamkajšnjim rudarjem so v četrtek izplačali akontacije januarskih plač v znesku skoraj 790 evrov bruto. V celoti so jim izplačali tudi stroške prevoza in stroške za prehrano. Brez celotnih plač pa so rudarji ostali, ker je RTH-ju banka BKS iz Celovca zaradi skoraj tri milijone evrov dolga zablokirala račun. RTH ima tudi 800.000 evrov zapadlih in nezapadlih obveznosti, na reprogram čaka tudi 15 milijonov evrov obveznosti za banke.

Možnost zaposlitve v državnih podjetjih
Rudarji RTH-ja poleg januarskih plač zahtevajo zagotovitev sredstev za odpravnine 135 presežnim delavcem in premije za prezaposlitve oz. samozaposlitve presežnih delavcev ter preučitev možnosti prezaposlitve zaposlenih v RTH-ju v okviru podjetij v lasti države.

Lastnik rudnika naj se tudi dokončno opredelil do nadaljnjega delovanja rudnika, preverijo naj se možnosti upokojevanja po rednih in izrednih pogojih zakona o upokojevanju.

Stavka za izboljšanje razmer znotraj HSE-ja
Za dve uri so danes stavkali tudi velenjski rudarji PV-ja. Stavkalo je več kot 800 rudarjev ali 66,6 odstotka vseh zaposlenih. Od uprave Premogovnika Velenje in generalnega direktorja HSE-ja Blaža Košoroka so zahtevali ureditev razmer v skupini HSE, tako da bo mogoče normalno poslovanje skupine Premogovnik Velenje. Velenjski premogovnik naj bi HSE-ju namreč dolgoval že več kot 15 milijonov evrov.

Od uprave premogovnika zahtevajo tudi izplačilo lanskega regresa v višini, ki jo določa kolektivna pogodba. Rudarji, ki so lani zaradi slabega tekočega poslovanja in likvidnostnih težav premogovnika ostali brez izplačanih božičnic in nagrad za delovno uspešnost, so prejeli le regres v višini minimalne plače, kar pomeni 783 evrov bruto.

Ob tem pričakujejo poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE glede na izobrazbo in pogoje dela ter poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje s strani družb v skupini HSE. Povprečna plača v HSE je namreč 4.000 evrov, Premogovnik Velenje pa je po višini plač na zadnjem mestu v skupini HSE.
Pogajanja se bodo nadaljevala
Pogajanja z upravo se bodo po napovedih stavkovnega odbora nadaljevala v torek. "Pričakujem, da bomo na teh pogajanjih dosegli neki dogovor," je v izjavi za medije povedal predsednik podjetniškega sindikata Ferdinand Žerak.
Če stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene, bodo velenjski rudarji čez teden dni ponovno začeli stavkati, dobava premoga Tešu pa bo takrat polovična. Žerak je napovedal, da načrtujejo rudarji v primeru neizpolnitve stavkovnih zahtev 13. marca zmanjšanje dobave premoga termoelektrarni na 25 odstotkov, štiri dni pozneje pa še dodatno zmanjšanje.
V upravi podjetja ob tem navajajo, da razumejo zahteve rudarjev, a hkrati dodajajo, da "brez odkupa neprevzetih pogodbeno določenih količin premoga Premogovnik Velenje nima na razpolago dodatnih finančnih sredstev za izpolnitev zahteve glede višine regresa".

Velenjski rudarji v skrbeh
Stavka rudarjev v Rudniku Trbovlje – Hrastnik