V ceni premoga niso všteti vsi stroški, pravijo v Premogovniku. Foto: BoBo
V ceni premoga niso všteti vsi stroški, pravijo v Premogovniku. Foto: BoBo
Generalni direktor HSE-ja Blaž Košorok meni, da dejavnosti, kot so trženje tekstila in turističnih kapacitet, ne sodijo v dejavnost premogovništva in so v veliki meri soodgovorne za nastale razmere, v kateri se je znašel premogovnik. Foto: BoBo

Uprava premogovnika mora v dogovoru z vodstvom HSE-ja zagotoviti, da bodo v ceni premoga za Termoelektrarno Šoštanj zajeti vsi stroški, ki nastanejo pri izkopu premoga ali zaradi njega.

Sindikat premogovnika
Teš
Stavka naj bi potekala tako, da bi Termoelektrarna Šoštanj dobivala vse manj premoga. Foto: BoBo
Velenjski rudarji v nizkem startu za stavko

3. marca bodo za dve uri zaustavili delo v vsaki izmeni, zaposleni na delih v jami pa bodo stavkali dve uri v prozivnici, je na novinarski konferenci v Velenju povedal predsednik sindikata premogovnika Ferdinand Žerak. Za 10. marca je napovedana splošna stavka, če po opozorilu zahteve ne bodo izpolnjene.
Premogovnik dolguje matični družbi
Predstavil je stavkovne zahteve velenjskih knapov, ki od uprave Premogovnika Velenje in generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Blaža Košoroka zahtevajo ureditev razmer v skupini HSE, da bo mogoče normalno poslovanje skupine Premogovnik Velenje v skupini HSE. Velenjski premogovnik naj bi HSE-ju dolgoval že več kot 15 milijonov evrov.

Od uprave premogovnika zahtevajo izplačilo lanskega regresa v znesku, ki ga določa kolektivna pogodba. Rudarji, ki so lani zaradi slabega tekočega poslovanja in likvidnostnih težav premogovnika ostali brez izplačanih božičnic in nagrad za delovno uspešnost, so prejeli le regres v vrednosti minimalne plače, kar pomeni 783 evrov bruto.

V ceni premoga ni vseh stroškov?
"Uprava premogovnika mora v dogovoru z vodstvom HSE-jem zagotoviti, da bodo v ceni premoga za Termoelektrarno Šoštanj zajeti vsi stroški, ki nastanejo pri izkopu premoga ali zaradi njega. Od skupine HSE zahtevamo spoštovanje podpisanih pogodb in zavez do skupine Premogovnik Velenje. Zahtevamo tudi, da se v skupini HSE uskladijo in s tem zagotovijo enotna dodatna izplačila tudi za leto 2013, kot so regres, božičnica, stimulacije, nagrade za doseganje proizvodnje in delovne uspešnosti," navajajo rudarji.

Rudnik se ne sme ukvarjati s trženjem tekstila
Generalni direktor HSE-ja Blaž Košorok je v odzivu na grožnje s stavko opozoril, da mora uprava rudnika najti pot iz slepe ulice in čim prej izpeljati načrtovano dezinvestiranje premogovnika.

Dejavnosti, kot je trženje tekstila in turističnih kapacitet, po njegovem mnenju ne sodijo v dejavnost premogovništva in so v veliki meri soodgovorne za nastale razmere, v kateri se je znašel premogovnik.

"Razumemo jezo in razočaranje zaposlenih v Premogovniku Velenje, predvsem rudarjev, ki opravljajo zahtevno delo v težavnih razmerah, za katero si zaslužijo pošteno plačilo. Vendar HSE ni in ne more biti porok uspešnega poslovanja premogovnika, dokler za to niso izpolnjeni nekateri osnovni pogoji," je opozoril Košorok.

Nujna konkurenčna cena premoga
"Uprava premogovnika se torej, tako kot celotna skupina HSE, že vrsto let zaveda, da je zagotavljanje pogojev za ceno premoga, ki bo omogočala konkurenčno proizvodnjo električne energije v Teš 6, nujnost. Da je cena dosegljiva, je bilo večkrat potrjeno tudi od zunanjih institucij, pravo usmeritev pa je februarja letos formalno verificiral tudi predstavnik ustanovitelja HSE, Slovenska odškodninska družba. Zato argument uprave in sindikata premogovnika, da mora rudnik zagotavljati premog za električno energijo po administrativno določeni ceni, nikakor ne zdrži," je dejal Košorok in dodal, da se mora uprava premogovnika zavedati svoje zaveze po doseženi ceni 2,25 evra na gigadžul premoga v letu 2015, kar je tudi večkrat potrdila.

HSE: Povprečna plača 4.000 evrov
Velenjski rudarji pričakujejo poenotenje plačnih razmerij v skupini HSE glede na izobrazbo in pogoje dela ter poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje družb v skupini HSE. Povprečna plača v HSE-ju je namreč 4.000 evrov, Premogovnik Velenje pa je po višini plač na zadnjem mestu v skupini HSE.

Žerak je pojasnil, da so sklep o napovedi opozorilne stavke sprejeli pred tednom dni, priprave na stavko, ki je prva organizirana, vse dosedanje so bile spontane, pa bodo potekale do konca tega tedna. V času do opozorilne stavke se bodo zaposleni opredelili do stavke, izjave pa morajo prinesti v tajništvo podjetniškega sindikata do petka.

Polovična dobava premoga Tešu
Če stavkovne zahteve ne bodo izpolnjenje, bodo velenjski rudarji 10. marca začeli stavkati, dobava premoga šoštanjski termoelektrarni pa bo takrat polovična. V času stavke bodo imeli dežurstva v jami, opravljali bodo le nujna vzdrževalna dela, ki bodo omogočila normalno obratovanje po končani stavki. O dejavnostih v povezavi z zagotavljanjem varnosti opreme in premoženja pa se bosta dogovarjala stavkovni odbor in glavni tehnični vodja premogovnika.

Stopnjevanje stavke
Iz načrta stavkovnih dejavnosti je razvidno, da rudarji načrtujejo 13. marca še dodatno zmanjšanje dobave premoga termoelektrarni na 25 odstotkov, štiri dni pozneje pa še dodatno zmanjšanje dobave premoga.

Žerak je dejal, da je sindikat upravo premogovnika že lani opozarjal, da se bo zgodilo nekaj hudega, če se ne bo nič spremenilo. V sindikatu se zavedajo, da so likvidnostne težave v družbi resne in da vodstvo podjetja težko obvladuje poslovanje, kar vpliva na varnost zaposlenih in njihovo socialno varnost. Po Žerakovem mnenju lahko nastanejo zelo nepredvidene razmere, saj v premogovniku in HSE-ju nekaj obljubljajo, a učinka ni.

Enkrat koncern, drugič samostojna pravna oseba
Meni, da je treba ta gordijski vozel presekati in ugotoviti, ali je treba začeti reorganizacijo premogovnika oz. skupine Premogovnik Velenje. Poudaril je, da se HSE kot večinski lastnik v enem delu obnaša kot koncern, v drugem delu pa premogovnik obravnava kot samostojno pravno osebo. Po Žerakovih besedah je mogoče Termoelektrarni Šoštanj prodajati premog za šesti blok po 2,25 evra na gigadžul, vendar ob nekaterih pogojih, ki pa jih premogovnik že zdaj ne izpolnjuje.

Zato bo moral stroške v razliki cen prevzeti nekdo drug, in ne premogovnik, ki je od leta 2012 pa do konca leta 2013 zavestno zniževal plače. Žerak je še izrazil mnenje, da upravi HSE-ja in premogovnika ne delujeta v pravo smer.


Uprava premogovnika mora v dogovoru z vodstvom HSE-ja zagotoviti, da bodo v ceni premoga za Termoelektrarno Šoštanj zajeti vsi stroški, ki nastanejo pri izkopu premoga ali zaradi njega.

Sindikat premogovnika
Velenjski rudarji v nizkem startu za stavko