To bo imelo po predlogu na voljo 139,3 milijona evrov več sredstev kot po sprejetem proračunu, predvsem za ukrepe ob epidemiji.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Od 139,3 milijona evrov dodatno predvidenih sredstev bo po predlogu 137,9 milijona evrov več (skupno 144,2 milijona evrov) namenjenih za intervencijske programe in obveznosti. Od tega bo 137,4 milijona evrov namenjenih za financiranje epidemije covida-19, dodatnih 450.000 evrov (skupno 6,8 milijona evrov) pa bo namenjenih za oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv.

Brez izdatkov, povezanih z epidemijo, se bodo integralna sredstva ministrstva glede na sprejeti proračun povečala za 11,6 milijona evrov, je povedal državni sekretar na ministrstvu Simon Zajc.

"Ključno sporočilo rebalansa za ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, da naših predvidenih načrtov ne krčimo. To je v danih razmerah uspeh ... Ostajamo osredotočeni na iste cilje, dodali smo tudi nekaj novih, ti pa so povezani z razmerami, ki jih je povzročila epidemija," je dejal Zajc.

Sorodna novica Na parlamentarnem odboru glasne kritike zaradi 22 milijonov evrov manj za znanost

Več za turizem ...

Zvišuje se tudi postavka podpora razvoju turizma, in sicer za trženje in promocijo Slovenije za 14,8 milijona evrov (na 39,4 milijona evrov), več bo tudi za spodbujanje tujih naložb in odprtosti gospodarstva, in sicer 1,1 milijona evrov (na 15,8 milijona evrov).

Člani odbora so večinoma pohvalili ukrep turističnih bonov in pozvali k razširitvi namena, za katerega so lahko porabljeni. Zajc je povedal, da se bodo o morebitnem podaljšanju ali prestrukturiranju bonov odločili po analizi, ali so dosegli zastavljene cilje – med drugim, da bi gostje na vsakih 200 evrov v obliki bona sami porabili še 100 evrov. O pobudah, da bi lahko bone namenili npr. tudi za vstop na kulturne prireditve, je državni sekretar dejal, da se je ukrep zdaj izkazal kot zelo učinkovit in da bi bilo "smiselno proučiti, ali bi se lahko uvedel še na drugih področjih".

... manj za podjetja?

Na drugih postavkah je večinoma predvidenih manj sredstev – med drugim za podjetništvo in konkurenčnost 7,9 milijona evrov, za spodbude za rast in razvoj podjetij 4,4 milijona evrov, od tega za podporo malim in srednje velikim podjetjem 3,7 milijona evrov, za lokalno razvojno infrastrukturo 3,7 milijona evrov manj, za ustvarjanje delovnih mest (kot del aktivne politike zaposlovanja) 2,2 milijona evrov.

V SD-ju so bili kritični do predvidenega zmanjšanja sredstev na omenjenih postavkah, kot je dejala poslanka Meira Hot, so prav to področja, v katera bi morali vlagati.

Zajc je pojasnil, da dejansko ne bo zmanjšanja. Ta sredstva se bodo namreč večinoma prenesla na postavko za ukrepanje ob epidemiji – razpise, ki so bili v pripravi ali že objavljeni in ustavljeni, so zaradi epidemije prilagodili. Drugi razlog za znižanje postavk je, da se je izvajanje nekaterih evropsko sofinanciranih projektov zaradi covida-19 upočasnilo, tako da bodo njihovo financiranje prenesli v naslednje leto.

Sorodna novica Fridl Jarc: Zmanjšanje je posledica različnih dejavnikov; Divjak Mirnik: Rebalans je grozljivka

Zagotovila o razvojni naravnanosti

Člani odbora iz vrst koalicije so bili zadovoljni s predlogom rebalansa in zavračali očitke, da ni razvojno in socialno naravnan.

Sredstva bodo namenjena predvsem za izboljšanje zdravstvene strukture ter za ohranitev delovnih mest in ponovni zagon gospodarstva, ukrepi so usmerjeni v povečevanje prihodkov v letih 2021 in 2022, je poudaril Marko Pogačnik (SDS). Robert Polnar (DeSUS) je med drugim poudaril pomen intervencije države ob padcu zasebne porabe, razvojno in socialno naravnanost predloga pa je, tako kot Mihael Prevc (NSi), utemeljeval s povečanjem sredstev za pomoč gospodarstvu in posameznikom glede na lanski proračun.

Gregor Perič (SMC) je poudaril, da se moramo biti sposobni prilagajati na spremenjene razmere, in se med drugim zavzel za pospešitev izdajanja dovoljenj za investicije in za prilagoditev davčne zakonodaje, da bi pritegnili več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

V Levici so ocenjevali, da rebalans ni socialno naravnan. Miha Kordiš (Levica) je povečanje sredstev za socialno pomoč in nadomestila za brezposelnost pripisal neučinkovitosti vlade pri reševanju "sprivatiziranega kramarskega podizvajalskega gospodarstva".

Rebalans zaradi epidemije

Vlada rebalans predlaga zaradi povečanih izdatkov in nižjih prihodkov zaradi izbruha novega koronavirusa. Glede na sprejeti proračun je predlagano povečanje predvidenih odhodkov za tri milijarde evrov, na 13,4 milijarde evrov. Pri tem bo za izdatke za ukrepe za blaženje posledic epidemije predvidoma namenjenih 19 odstotkov vseh odhodkov, še 500 milijonov evrov izdatkov pa je z epidemijo povezanih posredno, je povedala Mojca Pirnat z ministrstva za finance.

Predlagano je zmanjšanje predvidenih prihodkov za 1,6 milijarde evrov, na 9,2 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj bi tako znašal 4,2 milijarde evrov oz. 9,3 odstotka BDP-ja.