Zaposleni v Luki Koper pa menijo, da za spremembe v nadzornem svetu ni nobene potrebe, saj Luka Koper posluje dobro, celo rekordno. Bojijo se, da bo spremembam v nadzornem svetu sledila menjava uprave, nato pa prodaja družbe. Foto: BoBo
Zaposleni v Luki Koper pa menijo, da za spremembe v nadzornem svetu ni nobene potrebe, saj Luka Koper posluje dobro, celo rekordno. Bojijo se, da bo spremembam v nadzornem svetu sledila menjava uprave, nato pa prodaja družbe. Foto: BoBo
false
Posloviti se je morala tudi Alenka Žnidaršič Kranjc. Foto: MMC RTV SLO
Lidia Glavina, SDH
Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina je bojazni o prodaji Luke Koper ovrgla. Foto: BoBo
Glavina: Bojazen, da bi Luko prodali, je odveč
Luka Koper dobila nov nadzorni svet

Na skupščini so z današnjim dnem odpoklicali vseh pet članov nadzornega sveta Luke Koper, predstavnikov delničarjev. Nato so Rada Antoloviča ponovno imenovali za nadzornika družbe, namesto Alenke Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andreja Šercerja in Žige Škerjanca pa se mu bodo s 1. julijem pridružili Andraž Lipolt, Uroš Ilić, Milan Jelenc in Barbara Nose.

Zaposleni v Luki Koper pa menijo, da za spremembe v nadzornem svetu ni nobene potrebe, saj Luka Koper posluje dobro, celo rekordno. Bojijo se, da bo spremembam v nadzornem svetu sledila menjava uprave, nato pa prodaja družbe, zaradi česar so v četrtek pred vhodom v koprsko pristanišče pripravili protestni shod. Današnje skupščine niso poskušali ovirati.

Glavina zavrača bojazni o prodaji družbe
Predsednica uprave SDH-ja Glavina je bojazni o prodaji Luke Koper ovrgla. "Luka Koper je strateška naložba Republike Slovenije, kar pomeni, da bo država še dolgo ostala njen večinski lastnik," je dejala. Tako je zapisano v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo lahko spremeni le državni zbor, je dodala.

Glavina je priznala, da Luka Koper uspešno posluje, kljub temu pa bi bilo treba določene poslovne procese po njenem mnenju še izboljšati. "Ne moremo zanemariti dejstva, da je uspeh odvisen od trenutne konjunkture v Evropi in svetu ter sprememb nekaterih pomorskih poti," je dejala.

V SDH-ju so izvedli primerjavo poslovanja Luke Koper s konkurenčnimi pristanišči, ki je pokazala, da imajo v Kopru najnižje cene, čeprav nudijo najbolj kakovostne storitve. "V družbi so možnosti za povečanje učinkovitosti, s poudarkom na bolj strateškem oblikovanju cen," je dejala.

Razlog našli v IPS-u
Zahtevo za predčasen odpoklic nadzornikov, mandat bi se jim namreč iztekel 7. oktobra, je pojasnila z ugotovitvijo, da sta tako uprava kot nadzorni svet storila premalo, da bi se rešile oz. uredile težave, kot so netransparentno poslovanje ali kršitve delovne zakonodaje, ki so jih v Luki Koper ugotovili inšpektorji in o njih poročali mediji. "Sume nepravilnosti smo zaznali tudi v SDH-ju in sprožili ustrezne postopke," je dejala.

SDH-ju se zdi sporno predvsem poslovanje Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS), kar pa je predsednik uprave Luke Koper Drago Matić zanikal. Pri najemanju delavcev prek IPS-a ne gre za prakso, ki bi jo iznašla Luka Koper. Tudi številne državne institucije za izvajanje določenih storitev nimajo lastnih zaposlenih, temveč najemajo zunanje delavce, je dejal.

Posle bo preveril revizor
Če bi Luka Koper sistem najemanja teh izvajalcev ukinila, bi jo to po Matićevih besedah letno stalo dodatnih 23 milijonov evrov. Poleg tega bi morali zagotoviti dodatne stroje, ki jih trenutno v določeni meri zagotavlja IPS sam. "Družba bi se soočala s presežki zaposlenih in višjimi fiksnimi stroški delovne sile, ki ne bi bili povezani z dnevnim pretovorom," je pojasnil Matić.

Dodal je, da od letos ne sodelujejo več z IPS-i, ki imajo status samostojnega podjetnika, pač pa le še s tistimi, ki imajo status družbe z omejeno odgovornostjo. Tudi oni imajo podizvajalce, ki so prav tako družbe z omejeno odgovornostjo, sodelujejo pa tudi z nekaterimi samostojnimi podjetniki, je dejal in pojasnil, da je njihov delež v obsegu celotnega poslovanja 19-odstoten.

Matić je na zahtevo SDH-ja predstavil tudi seznam vseh IPS-ov, s katerimi sodeluje Luka Koper, in zagotovil, da jim morajo vsi vsake tri mesece predložiti dokazila, da imajo plačane vse davke in prispevke. Na to, prek kakšnega statusa poslujejo podizvajalci teh IPS-ov, pa Luka Koper po njegovih besedah nima vpliva.

Ne glede na pojasnila uprave so se delničarji strinjali, da posamezne posle družbe z IPS-om v obdobju zadnjih treh let prevetri posebni revizor.

Matić ogorčen
Po skupščini je Matić v izjavi za medije dejal, da ga razplet glasovanja ni presenetil. Odnos SDH-ja je sicer označil za "sramoten v smislu tega, da ni bilo enega konkretnega argumentiranega odgovora, da se po dveurni debati niso poslušali argumenti, in da se prebere govor, spisan od kdo ve koga".

Na vprašanje, ali pričakuje, da bodo novi nadzorniki zamenjali upravo, ni želel odgovoriti. Glede možnosti, da bi odstopil sam, pa je dejal, da so merilo uspešnega dela rezultati. Dodal je, da "v tej državi resnica še nikoli ni bila na tako veliki preizkušnji kot danes". "Laži so glavna vrednota," je bil kritičen.

Uprava brez razrešnice, nadzorniki z delno
Delničarji niso podelili razrešnice upravi, v kateri poleg Matića sedijo še Andraž Novak, Irena Vincek in Stojan Čepar. V nadzornem svetu so podelili razrešnico večini nadzornikov, brez nje sta ostala le predsednica Žnidaršič Kranjčeva in predstavnik delavcev med nadzorniki Mladen Jovičić.

Skupaj z večinskim lastnikom SDH-ja so soglašali tudi z nasprotnim predlogom društva Mali delničarji Slovenije, da se od 20,3 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni 19,6 milijona evrov za izplačilo dividend. Dividenda na delnico tako znaša 1,40 evra bruto, izplačali pa jih bodo 31. avgusta.

Glavina: Bojazen, da bi Luko prodali, je odveč
Luka Koper dobila nov nadzorni svet