Pomoč bo v obliki razvojnih spodbud. Foto: Pixabay
Pomoč bo v obliki razvojnih spodbud. Foto: Pixabay

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost, pravijo.

Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude bo znašala 660 milijonov evrov, od tega je 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev.

Poleg neposrednih ukrepov ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Trendi, ki skrbijo

"Podatki o učinkih sedmih svežnjev protikoronskih ukrepov v prejšnjem letu sicer kažejo, da je slovensko gospodarstvo robustno in da je večji del podjetij ohranil kondicijo, ki jim bo omogočila hitro okrevanje. Pa vendar z zaskrbljenostjo spremljamo stanje in trende na področju malega in srednjega gospodarstva, še posebej na področju storitev," so zapisali na ministrstvu in opozorili na tudi na skrb vzbujajoč trend rasti brezposelnosti.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Letos bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet. Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki bo za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov in subvencijo obrestne mere.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 odstotkov z ročnostjo do 10 let in moratorijem do dveh let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, so prepričani na MGRT-ju.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), pa tudi za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter tako pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS-ja so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. "Njihova pridobitev je preprosta in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine," naštevajo.

Prek SPS-ja bodo tudi letos na voljo vavčerji – preproste spodbude manjših vrednosti v obliki nepovratnih sredstev do 9999 EUR za različne poslovne storitve.
Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos z 210 milijoni evrov podprl 5200 malih in srednjih podjetij (MSP). Vložena sredstva bodo po besedah ministrstva spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

36 milijonov za gostinstvo in turizem

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijona evrov sredstev.

Slovenija se je zadolžila še za dve milijardi evrov

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo pet milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju.

Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva – REACT EU se bo začel izvajati s sedmimi milijoni evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi, ki bodo naknadno določeni.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021, zaključujejo na ministrstvu in naštejejo javne razpise za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij, za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek t. i. showroomov, za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP-jih v obdobju 2019-2022 ter javni razpis za spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.