Če gre za nepremičnino, v kateri imate kot lastnik prijavljeno tudi stalno prebivališče, boste plačali davek po 0,15-odstotni davčni stopnji. Foto: MMC RTV SLO
Če gre za nepremičnino, v kateri imate kot lastnik prijavljeno tudi stalno prebivališče, boste plačali davek po 0,15-odstotni davčni stopnji. Foto: MMC RTV SLO

Maja Derčer v prispevku za Radio Slovenija pojasnjuje, kako si izračunamo davek za letos.

Ocenjena vrednost nepremičnine, ki ste jo dobili v obvestilu leta 2010, se je do danes skoraj gotovo spremenila, predvsem znižala. Zato posplošeno tržno vrednost svoje nepremičnine, ne da bi za to potrebovali geslo, preverite na spletu, poiščite javni vpogled v podatke o nepremičninah.

Recimo, da je vaša hiša ocenjena na 150.000 evrov. Letos bo davčna osnova le 80 odstotkov vrednosti, zato 150.000 pomnožite z 0,8. Dobite 120.000. Zdaj pa to osnovo pomnožite z davčno stopnjo.

Če gre za nepremičnino, v kateri imate kot lastnik prijavljeno tudi stalno prebivališče, boste plačali davek po 0,15-odstotni davčni stopnji. Torej: 120.000 krat 0,0015 - in dobili boste znesek letošnje davčne obveznosti: 180 evrov. Ki pa se zniža za polovico, če ste prejemnik varstvenega dodatka ali denarne socialne pomoči ali za slabo tretjino pri invalidnih osebah.

Če v nepremičnini nimate stalnega prebivališča, je ne oddajate v najem ali nimate urejene služnosti tretji osebi - ste denimo solastnik nekega dela hiše -, potem boste plačali davek, ki si ga izračunate tako, da vzamete posplošeno tržno vrednost, jo pomnožite z 0,8 in še enkrat pomnožite z 0,005, to je 0,5-odstotno stopnjo.

Osebno služnost neki osebi na celotno nepremičnino uredite najprej pri odvetniku ali kar notarju, ki lahko namesto vas uredi vpis v zemljiško knjigo po elektronski poti. Strošek urejanja služnosti po navadi znaša 160 evrov. Oseba, ki ji bo služnost podeljena, bo plačala davek po rezidenčni stopnji 0,15 odstotka.