Razmere na evropskem in slovenskem trgu mleka se po turbulencah v začetku leta normalizirajo. Foto: BoBo
Razmere na evropskem in slovenskem trgu mleka se po turbulencah v začetku leta normalizirajo. Foto: BoBo
false
Mlečno krizo so delno zakrivile tudi sankcije do Rusije. Foto: Reuters

Na začetku leta se je nadaljevala močna rast proizvodnje mleka, ki se je začela umirjati šele v drugi polovici leta. "Posledica je bilo izjemno in hitro zniževanje cen v takšni meri, da je trend nakazoval celo na zlom mlečnega trga, kar pa se k sreči ni zgodilo," so v mlekarnah opisali dogajanje na trgu.

Druga polovica leta je nato prinesla umirjanje rasti proizvodnje, predvsem v Evropi, delno pa tudi v Sloveniji, kar kaže na prihajajoče obdobje stabilizacije razmer. Znova se vzpostavlja ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, kar je tudi spodbudilo njihovo odločitev o dvigu odkupne cene, so še navedli.

Mlekarna Celeia dvignila cene že avgusta
Direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakob je povedal, da so pri njih odkupno ceno mleka zvišali že avgusta. "Mi dviga cene nismo napovedali za dva meseca naprej, ampak smo ceno brez poprejšnje napovedi dvignili, enako se bo zgodilo tudi za september," je dejal.

Povprečna odkupna cena mleka pri Mlekarni Celeia je bila med januarjem in junijem letos 0,2727 centa na liter, s čimer je mlekarni uspelo delno zaščititi svoje proizvajalce mleka. Razmere se naglo spreminjajo, tako da cene že dodatno rastejo in verjetno še bodo, čemur se bodo sproti prilagajali, je sklenil Jakob.

Sankcije proti Rusiji in mlečne kvote
Mlečni trg se z neravnovesjem spoprijema že dalj časa. Krize se ponavljajo vsake nekaj let, tokratna pa je bila daljša kot običajno, predvsem zaradi ukinitve mlečnih kvot in zaradi sankcij do Rusije, ki so prizadele izvoz, in tako je več mleka ostajalo v EU-ju.

Slovenija in Unija sta za stabilizacijo razmer v sektorju napovedali ali že sprejeli nekatere ukrepe. Unija je nedavno uvedla ukrep, na podlagi katerega zainteresirani proizvajalci mleka lahko prejmejo nadomestilo za zmanjšano oddajo mleka v mlekarne.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je medtem izpeljala zbiranje vlog za pridobitev podpore za nedobavljene količine mleka v mlekarno, in sicer za prvo redukcijsko obdobje. Rok za oddajo vlog se je iztekel v sredo.