Javnost ostaja brez odgovorov. Foto: BoBo
Javnost ostaja brez odgovorov. Foto: BoBo

Po informacijah TV Slovenija bo vlada v ponedeljek zahtevala izredno skupščino družbe, na kateri bo odpoklicala nadzornike in imenovala novo upravo Petrola.

Kot sta na spletni strani Ljubljanske borze objavila uprava in nadzorni svet Petrola, je bil razlog za predčasno prenehanje mandata predsednika in dveh članov uprave družbe v razhajanju glede izvajanja strategije družbe, kar so povedali že v izjavah po sklenitvi sporazumov.

"Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov, nadzorni svet v tem trenutku žal ne more podati, saj je s sporazumi določena tudi vsebina t. i. izjav za javnost, ki, vsaj v tej fazi, vključuje tudi delničarje. Kot je bilo že pojasnjeno, je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili ZGD-1," so zapisali.

Sorodna novica Jamnik: Nadzorniki so delovali v prepričanju, da imajo polno politično podporo

S sporazumi je tudi določeno, da predstavljajo poslovno skrivnost, z izjemo tistega dela, v katerem je bila dogovorjena omenjena vsebina izjav, ki jih dogovor o poslovni skrivnosti ne obsega. Nadzorni svet družbe je od nekdanjega predsednika in članov uprave poskušal pridobiti soglasje za podajo obširnejših pojasnil o razlogih, ki so bili nekdanji upravi predstavljeni pred sklenitvijo sporazumov in so nadzorni svet vodili k sprejetju soglasne odločitve, da se mandati predčasno končajo.

"Nadzorni svet je prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa bivši člani uprave niso podali soglasja o hkratnem razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani. Nadzorni svet ocenjuje, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje," so zapisali.

Dodali so, da kljub legitimnemu interesu delničarjev po prejemu dodatnih informacij nadzorni svet meni, da je pomembno tudi spoštovanje sklenjenega dogovora, ki je pravno zavezujoč. "Morebitno razkritje dodatnih razlogov bi predstavljalo kršitev prevzetih obveznosti. Čeprav bi bilo morda v danem trenutku za nadzorni svet bolj 'smotrno' da bi podali obsežnejša pojasnila, ocenjujemo, da je pomembno, da prevzetih obveznosti nadzorni svet ne krši," so navedli.

Sorodna novica Uprava Petrola z Berločnikom na čelu "sporazumno odstopila"

Objava na spletni strani Ljubljanske borze je obenem odgovor Slovenskemu državnemu holdingu na prošnjo po podrobnejših pojasnilih dogodkov ob menjavi uprave pretekli teden.

Iz SDH-ja so sporočili, da so se z objavo Petrola seznanili. "Informacije iz pojasnila bo SDH preučil in v roku o tem obvestil vlado," so še zapisali. Vlada odgovor SDH-ja na zaprosilo po dodatnih informacijah pričakuje do ponedeljka.

Nadzorni svet Petrola pod vodstvom Nade Drobne Popović je pretekli četrtek s predsednikom uprave Tomažem Berločnikom ter članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebrnakom namreč dosegel dogovor o sporazumnem prenehanju mandata. Vodenje uprave je do imenovanja nove uprave prevzela Drobne Popovićeva (ki v tem času ne bo opravljala funkcije nadzornice), v upravo so imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Uprava je takoj po imenovanju minuli četrtek "začela z nadaljevanjem vseh ključnih začetih poslovnih aktivnosti, s poudarkom na pripravi poslovnega načrta družbe za leto 2020 in nadaljevanjem vseh potrebnih postopkov na odprtih projektih družbe, z namenom uspešnega zaključka poslovnega leta 2019".

"Poslovanje Skupine Petrol poteka nemoteno in skladno s potrjeno strategijo in letnim planom," so zagotovili.

Nadzorni svet je že sklical tudi sejo kadrovske komisije nadzornega sveta z namenom, da se čim prej imenuje uprava s polnim mandatom, so zapisali.

Strategija za obdobje 2018-2022 med drugim predvideva, da bo Petrol na ravni skupine do leta 2022 ustvaril 5,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 233 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 116 milijonov evrov čistega dobička. V obdobju je predvidenih za 521 milijonov evrov naložb.

Vlada naj bi zahtevala sklic izredne skupščine
Bo vlada odpoklicala Petrolove nadzornike?