To je tretja kratkoročna zadolžitev države letos. Foto: EPA
To je tretja kratkoročna zadolžitev države letos. Foto: EPA

Največ, za 64,5 milijona evrov, je bilo izdanih 18-mesečnih zakladnih menic, in sicer po enotni ceni 100,076 odstotka in z 0,05-odstotno negativno nominalno letno obrestno mero. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,865 in 100,167 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,11 do 0,09 odstotka letno. Obveznice dospejo 5. oktobra 2017.

Šestmesečnih zakladnih menic je bilo izdanih za osem milijonov evrov, enotna cena je bila 100,051 odstotka, nominalna letna obrestna mera pa 0,10 odstotka. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100 in 100,066 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,13 do nič odstotkov letno. Obveznosti iz teh menic bodo dospele 6. oktobra letos.

Dvanajstmesečnih menic je država izdala za 24 milijonov evrov po enotni ceni 100,091 odstotka in z 0,09-odstotno negativno nominalno letno obrestno mero. Ponudbe so bile podane v razponu cene med 100 in 100,142 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,14 do nič odstotka. Obveznice dospejo 6. aprila 2017.

Gre za tretjo kratkoročno zadolžitev države v tem letu. Na zadnji dražbi pred slabim mesecem je Slovenija prodala za 68,5 milijona evrov zakladnih menic, v februarju pa jih je prodala za 62 milijonov evrov.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.