Nova KBM je bila ob koncu lanskega leta s 70 poslovalnicami in možnostjo opravljanja storitev na več kot 500 poštah po vsej Sloveniji banka z največjo in najdostopnejšo poslovno mrežo. Foto: BoBo
Nova KBM je bila ob koncu lanskega leta s 70 poslovalnicami in možnostjo opravljanja storitev na več kot 500 poštah po vsej Sloveniji banka z največjo in najdostopnejšo poslovno mrežo. Foto: BoBo

Kljub velikim izzivom, povezanim z združevanjem in spremembo lastništva, je uprava, ki se je med letom razširila z novimi člani, banko v preteklem letu uspešno vodila, kar dokazujejo spodbudni poslovni rezultati.

Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta

Kot so sporočili iz banke, je doseženi donos na kapital ob koncu leta na ravni banke znašal 5,01 odstotka, na ravni skupine pa 4,55 odstotka. Količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok in je za banko znašal 23,26 odstotka, za skupino pa 23,98 odstotka.

Banka, ki je od lani v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD-ja, je nadaljevala uresničevanje načrta prestrukturiranja in izpolnjevanje dejavnosti za doseganje ciljev, povezanih z rastjo banke na slovenskem trgu. Septembra lani se je banka združila s Poštno banko Slovenije, z novim letom pa še s KBS banko.

Široka mreža
Nova KBM je bila ob koncu lanskega leta s 70 poslovalnicami in možnostjo opravljanja storitev na več kot 500 poštah po vsej Sloveniji banka z največjo in najdostopnejšo poslovno mrežo. Ob tem uspešno povečuje tržni delež, ki je po bilančni vsoti ob koncu leta 2016 znašal 11,5 odstotka, po združitvi s KBS banko pa je narasel na 13 odstotkov.

Kot je ob objavi letnega poročila povedal predsednik nadzornega sveta Andrej Fatur, je bilo lansko leto za banko eno izmed najbolj dinamičnih do zdaj. "Kljub velikim izzivom, povezanim z združevanjem in spremembo lastništva, je uprava, ki se je med letom razširila z novimi člani, banko v preteklem letu uspešno vodila, kar dokazujejo spodbudni poslovni rezultati," je dejal prvi nadzornik.

Od nedavnega novi predsednik uprave Nove KBM John Denhof je dodal, da odločno in zanesljivo sledijo cilju postati vodilna banka v Sloveniji, zato skrbijo za nenehne izboljšave storitev in operativnega poslovanja. Po besedah njegovega predhodnika Roberta Senice, zdaj podpredsednika uprave, pozitivni rezultati potrjujejo dobro načrtovanje, izpolnjevanje poslovnih ciljev in zavzeto delo vseh.

Manj prihodkov
Banka je lani realizirala za 146,7 milijona evrov prihodkov, kar je kljub upoštevanju prihodkov KBS banke za skoraj desetino manj kot leto prej. Glavnino prihodkov skupine predstavljajo čiste obresti v vrednosti 92,3 milijona evrov in čiste odpravnine v znesku 42,4 milijona evrov.

Bilančna vsota skupine je konec preteklega leta znašala 4,8 milijarde evrov, sicer pa se je predvsem po zaslugi pripojitve KBS banke lani zvišala za 13,6 odstotka.

Več posojil
Stanje posojil skupine je konec leta 2016 znašalo 2,1 milijarde evrov, od tega je bilo posojil strankam, ki niso banke, za 1,9 milijarde evrov. Skupno stanje posojil se je v letu 2016 povišalo za 12,1 odstotka, kar je prav tako predvsem posledica pripojitve KBS banke. Za 17 odstotkov se je povečal tudi obseg vlog strank, ki niso banke.

Skupina je lani oblikovala za 10,5 milijona evrov neto rezervacij in oslabitev, kar je manj kot v letu 2015, ko jih je bilo oblikovanih za 39,1 milijona evrov.

Sicer pa so lani v Novi KBM nadaljevali tudi dejavnosti, povezane s strategijo upravljanja slabih naložb. Delež nedonosnih terjatev v portfelju banke so znižali za 3,41 odstotne točke, njihov neto znesek je znašal 257,2 milijona evrov. Prav tako se je znižal ta delež v portfelju skupine, in sicer za 4,25 odstotne točke, njihov neto znesek pa je znašal 265,8 milijona evrov.

Banka je bila lani zaradi izboljšane finančne moči, primernega kapitalskega blažilnika in visoke stopnje likvidnosti deležna tudi zvišanja bonitetnih ocen.

Kljub velikim izzivom, povezanim z združevanjem in spremembo lastništva, je uprava, ki se je med letom razširila z novimi člani, banko v preteklem letu uspešno vodila, kar dokazujejo spodbudni poslovni rezultati.

Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta