Gabrijel Škof. Foto: BoBo
Gabrijel Škof. Foto: BoBo

Vodenje holdinga začasno prevzema član nadzornega sveta Igor Kržan.

Gabrijel Škof je SDH vodil od 1. oktobra lani. Poprej je bil prvi mož zavarovalnice Adriatic Slovenija. Na tem mestu je tedaj zamenjal ravno Kržana, ki je SDH tudi takrat vodil začasno.

SDH, ki je bil uradno vzpostavljen junija 2014, so do zdaj vodili Matej Pirc, Marko Jazbec, Lidija Glavina in Škof.

Škof: SDH zapuščam v stabilnem položaju

Škof je ob odhodu dejal, da SDH zapušča v stabilnem položaju in z dobrimi rezultati ter izpolnitvi vseh ciljev upravljanja. "Verjamem, da bo uprava pod vodstvom Igorja Kržana nadaljevala začrtano delo in da ima institucija dobre strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, za kar pa je nujno – ob uveljavitvi dopolnitev zakona o Slovenskem odškodninskem skladu – zagotoviti tudi ustrezne vire financiranja za poslovanje ter izplačevanje odškodnin po različnih zakonih," je poudaril.

Nadzorni svet SDH-ja, ki ga vodi Karmen Dietner, je sprejel Škofovo odstopno izjavo in se mu zahvalil za dosedanje delo. "V času njegovega vodenja družbe je uprava skupaj z zaposlenimi preverila in optimizirala procese dela, izpeljala reorganizacijo in preobrazila družbo za večjo podporo strateškim usmeritvam in ciljem uspešnega in kakovostnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v prihodnje ter drugih nalog po različnih zakonih," so v sporočilu za javnost po današnji seji nadzornega sveta zapisali v SDH-ju.

Nadzorniki so pozvali nominacijsko komisijo k postopku popolnitve uprave, v kateri sta sicer še člana Boštjan Koler in Boris Medica. Kržan bo SDH vodil do imenovanja novega predsednika uprave z enoletnim mandatom. Od četrtkovega nastopa mandata mu funkcija člana nadzornega sveta v SDH-ju miruje.

Škof po devetih mesecih zapušča SDH

Kdo je Igor Kržan?

Igor Kržan je sicer univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od 2016 je solastnik in direktor podjetja Aluplus, pred tem je bil dve leti predsednik uprave Trima, in sicer v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja trebanjskega podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje družbe.

Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija, kjer je odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju in nadzoru nad tem v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Pomemben del poslovne poti je deloval tudi v farmacevtski panogi, in sicer v Krki, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Kot omenjeno, je Kržan lani pol leta opravljal tudi funkcijo predsednika uprave SDH-ja. Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

Seja nadzornega sveta

Nadzorni svet SDH-ja se je sicer sestal na zadnji seji pred potekom petletnega mandata dveh članov – Duška Kosa in Damjana Beliča. Obema mandat poteče 17. julija. Poleg omenjenih Dietnerjeve, Kržana, Beliča in Kosa je sicer v nadzornem svetu še Janez Vipotnik, ki mu mandat poteče decembra 2022. Dietnerjeva ima mandat do decembra 2023, Kržan pa do junija 2022. Ministrstvo za finance že išče kandidate za nova nadzornika, ki ju bo moral na koncu potrditi DZ.