SOD je HSE-ju naročil, da mora do konca marca izdelati predlog razvojnega načrta. Foto: BoBo
SOD je HSE-ju naročil, da mora do konca marca izdelati predlog razvojnega načrta. Foto: BoBo
Luka Koper
Sod je upravi Luke Koper poslal predlog za spremembo statuta. Če ga bodo delničarji sprejeli, bo za odpoklic predsednika uprave potrebnih manj članov nadzornega sveta, obenem pa predlog zahteva tudi strožja merila za predsednika in člane uprave. Foto: BoBo

Sod je tudi imenoval štiri nove nadzornike, ki bodo zamenjali manjkajoče. Tako bodo novi člani nadzornega sveta HSE-ja pravnik iz Zavarovalnice Triglav Črt Slokan, izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko Miloš Pantoš, nekdanji direktor Elektra Gorenjske Drago Štefe in izredni profesor na ljubljanski Naravoslovnotehniški fakulteti Boštjan Markoli.

Obenem je Sod HSE-ju naložil, da do konca marca zagotovi realen načrt, s katerim bodo opredelili pogodbene zaveze o nakupu premoga in nakupu električne energije s premogovnikom Velenje. Prav tako pa mora HSE do konca marca izdelati predlog razvojnega načrta za prihodnja štiri leta, ki bo vključeval poslovno, kadrovsko in organizacijsko prestrukturiranje holdinga.

Sod od HSE-ja pričakuje tudi, da bo pospešil revizijo izvajanja projekta Teš 6. Prav zaradi nespoštovanja zavez, ki so bile dane ob sprejemanju zakona o poroštvu za Teš 6, so pred dvema tednoma iz nadzornega odbora odstopili Marko Zidanšek, Vlasta Krmelj in Milenko Ziherl.

Sod želi spremembe statuta Luke Koper
V Slovenski odškodninski družbi so Luki Koper poslali zahtevo za sklic skupščine delničarjev, na kateri bi odločali o spremembah statuta družbe. Nov predlog bi med drugim določal, da mora biti za sklepčnost nadzornega sveta pri odpoklicu predsednika uprave prisotna vsaj polovica nadzornikov. Pri tem pa bi morala biti prisotna najmanj polovica predstavnikov kapitala.

Po določilih zdaj veljavnega statuta je za odpoklic predsednika uprave potrebna prisotnost dveh tretjin nadzornega sveta oziroma šestih nadzornikov. Ravno zaradi tega na zadnji seji niso mogli glasovati o odpoklicu Gašparja Gašparja Mišiča, saj je bilo prisotnih samo pet predstavnikov kapitala. Sprememba statuta pa ne bo spremenila položaja za aktualnega predsednika uprave Luke Koper, ki je bil imenovan po starih pogojih in bodo zato ti veljali tudi ob njegovem morebitnem odpoklicu.

Sicer pa predlog spremembe statuta določa tudi strožje izobrazbene in druge pogoje za predsednika in druge člane uprave. Ti bi tako morali imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.

Podobne spremembe statuta so delničarji Luke Koper že sprejeli oktobra lani, vendar je društvo Mali delničarji Slovenije nanje vložilo izpodbojno tožbo, o kateri koprsko sodišče še ni odločilo.