Zveza društev upokojencev Slovenije ravnanje urada za varstvo konkurence razume zgolj kot še enega izmed številnih poskusov oviranja uresničevanja glasovalnih pravic članov Vzajemne. Foto: MMC RTV SLO
Zveza društev upokojencev Slovenije ravnanje urada za varstvo konkurence razume zgolj kot še enega izmed številnih poskusov oviranja uresničevanja glasovalnih pravic članov Vzajemne. Foto: MMC RTV SLO
Jani Soršak
Varuh konkurence Jani Soršak je povedal, da so argumente zveze zavrgli, saj "niso bili vredni papirja, na katerem so zapisani". Foto: MMC RTV SLO

Urad, ki ga vodi Jani Soršak, je postopek proti ZDUS-u na podlagi zakona o preprečevanju omejevanja konkurence uvedel 14. oktobra, ker je po njegovi oceni izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki pa je niso priglasili uradu.

Kot urad navaja v sklepu, je ZDUS prek vnaprej določenih 16 pooblaščencev organiziral zbiranje pooblastil za julijsko skupščino Vzajemne, na kateri je imelo 15 pooblaščencev ZDUS-a 92,4-odstotni delež vseh glasov na skupščini. Ti pooblaščenci so na skupščini na podlagi podanega nasprotnega predloga ZDUS-a v nadzorni svet zavarovalnice izvolili svoje člane. ZDUS bi zaradi tega skladno z zakonom moral najpozneje v 30 dneh od pridobitve nadzora nad Vzajemno uradu priglasiti koncentracijo.

Argumenti "niso bili vredni papirja, na katerem so bili zapisani"
Urad je Zvezo društev upokojencev Slovenije pozval, naj mu pošlje podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev. Kot so sporočili iz zveze, so dokumentacijo v povezavi s pomočjo pri zbiranju pooblastil članov Vzajemne za izredno in redno skupščino v ustreznem roku dostavili in pojasnili vlogo ZDUS-a pri zbiranju pooblastil. Soršak je povedal, da so argumente zveze zavrgli, saj "niso bili vredni papirja, na katerem so zapisani".

Kot trdijo v ZDUS-u, sami v postopku ugotavljanja koncentracije ne morejo biti udeleženi, ker nimajo nobene glasovalne pravice v Vzajemni in niti niso bili nikoli pooblaščeni za njihovo uresničevanje. Obenem trdijo, da ZDUS ne opravlja nobenih dejavnosti, ki bi bile lahko konkurenčne dejavnosti Vzajemne, in da si ni mogoče predstavljati, da bi lahko ogrozil trg zavarovalništva.

ZDUS: Nismo podjetje. Soršak: To je irelevantno.
Prav tako navajajo, da ZDUS ni podjetje, saj je registriran po zakonu o društvih, ne po zakonu o gospodarskih družbah. V Zvezi društev upokojencev Slovenije zato menijo, da je sklep urada popolnoma brez argumentov in ne temelji na nobeni dejanski podlagi, zato so prepričani, da ga bo pristojno sodišče takoj razveljavilo. Soršak je medtem kritike ZDUS-a označil za irelevantne, saj zakon o preprečevanju omejevanja konkurence velja za vse enako, tako za društva kot za gospodarske družbe, ZDUS pa pogoje za uvedbo postopka izpolnjuje.

V zvezi sicer trdijo, da urad ne pozna instituta organiziranega zbiranja pooblastil in statusne ureditve družbe za vzajemno zavarovanje. Po njihovem prepričanju je urad pomešal, kaj je delnica in kaj je pooblastilo za glasovanje, saj enači pooblastilo za glasovanje s pridobitvijo glasovalne pravice iz delnice. Soršak o tem pravi, da je to povsem irelevantno.