Vlada je zmanjšala sredstva Eko sklada za nakup novih vozil za prevoz potnikov, trajnostno leseno gradnjo in naložbe podjetij v trajnostno mobilnost. Foto: BoBo
Vlada je zmanjšala sredstva Eko sklada za nakup novih vozil za prevoz potnikov, trajnostno leseno gradnjo in naložbe podjetij v trajnostno mobilnost. Foto: BoBo

Rebalans je po navedbah vladnega urada za komuniciranje potreben zaradi sprememb pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud na podlagi sprejetega odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 in spremenjenih razmer, predvsem zaradi posledic epidemije covida-19 in ocenjenih manjših prilivov sredstev od prispevka za učinkovito rabo energije na podlagi energetskega zakona.

Skladno z rebalansom so zmanjšana sredstva za finančne spodbude iz sredstev sklada za podnebne spremembe za nakup novih vozil za prevoz potnikov (namesto 10 milijonov evrov bo na voljo šest milijonov evrov), za nakup okolju prijaznih komunalnih vozil (z enega milijona evrov na približno 600.000 evrov), za trajnostno leseno gradnjo (z 10 milijonov evrov na 1,6 milijona evrov) in za naložbe podjetij v trajnostno mobilnost (namesto štirih milijonov evrov bo na voljo le približno 130.000 evrov).

Prav tako so zmanjšana sredstva za izvajanje programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi energetskega zakona.

Skupno je za financiranje teh ukrepov zdaj predvidenih 36,4 milijona od prvotnih 41,4 milijona evrov.