Trenutne obveznosti do največjega dobavitelja za projekt Teš 6 Alstoma letos znašajo 37,8 milijona evrov in jih bodo v Tešu pokrili iz virov Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Foto: BoBo
Trenutne obveznosti do največjega dobavitelja za projekt Teš 6 Alstoma letos znašajo 37,8 milijona evrov in jih bodo v Tešu pokrili iz virov Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Foto: BoBo

Direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Matjaž Eberlinc je povedal, da je bilo leto 2014 za Teš izjemno zahtevno, saj se je družba soočala z zaostrenimi finančnimi razmerami. Po nerevidiranih podatkih je Teš leta 2014 proizvedel in prodal 2835 gigavatnih ur električne energije ter 259 gigavatnih ur toplotne energije za ogrevanje.

Trenutna zadolženost Teša do bank je 764 milijonov evrov, obveznosti do največjega dobavitelja za projekt Teš 6 Alstoma pa letos znašajo 37,8 milijona evrov in jih bodo pokrili iz virov svojega največjega družbenika - Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

Po Eberlinčevih navedbah bo v prihodnje poudarek na skrbnem načrtovanju denarnih tokov in gospodarjenju s sredstvi, še naprej pa bo Teš v okviru skupine HSE izkoriščal tudi likvidnostne presežke za namene kratkoročnega premostitvenega financiranja.

"Dejstvo je, da je z naložbo v nadomestni blok 6 obremenjen ne le Teš, ampak celotna skupina HSE. Prihodnjih nekaj let bo težkih predvsem zaradi poravnavanja obveznosti za nemoteno obratovanje bloka 6 in uresničevanja njegovega poslanstva, to je zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo, in to na okolju prijaznejši način kot doslej," je razložil Eberlinc, ki je ocenil, da je bilo leto 2014 za Teš 6 prelomno, vse faze projekta, ki je ustrezno tehnološko koncipiran, pa so potekale skladno s terminskim načrtom in brez večjih težav ali žrtev na gradbišču.

Uporabno dovoljenje za Teš 6 do poletja?
Trenutno na bloku Teš 6 potekajo optimiranja in preizkušanje zaščit. V prvem polletju letošnjega leta pričakujejo začetek poskusnega obratovanja, blok pa bo v upravljanje prevzel Teš, je povedal direktor projekta Miha Pečovnik, ki uporabno dovoljenje pričakuje do 15. maja 2016.

Na osnovi dokumentov in vhodnih podatkov, ki so bili usklajeni znotraj skupine HSE, je izdelan tudi noveliran investicijski program revizija 6. Do konca januarja je bil posredovan vsem deležnikom, torej Slovenskemu državnemu holdingu, HSE-ju, vladi in bankam, opravljena pa morata biti še test zasebnega investitorja in recenzija programa.

"V noveliranem investicijskem programu so upoštevane projekcije poslovanja skupine HSE 2015 - 2030. Ocenjena vrednost investicije je na enaki ravni, kot je bila ugotovljena leta 2013, kar pomeni 1,428 milijarde evrov, financiranje je usklajeno na ravni skupine HSE in se odraža v projekcijah poslovanja skupine, odkupna cena premoga je določena skladno s projekcijami Premogovnika Velenje, upoštevane pa so tudi smernice načrta finančnega prestrukturiranja Teša," je še dejal Eberlinc.

Glede bloka 4 pa je pojasnil, da za zdaj niso pridobili dovoljenja s strani okoljskega ministrstva za podaljšano obratovanje, zato je v načrtu, da bi ta blok do konca letošnjega leta ustavili. Dve plinski turbini pa bo za terciarno rezervo uporabljal sistemski operater prenosnega omrežja Eles.

Na vprašanje, kako bodo znižali stroške dela in ali bodo odpuščali delavce, ki jih je trenutno 439, je Eberlinc je še pojasnil, da na poslovanje Teša vplivajo predvsem cene električne energije na trgu, manj pa cena premoga iz Premogovnika Velenje.