Zadnji dan redne januarske seje slovenskih poslancev ljudstva. Foto: DZ/Martina Čuk
Zadnji dan redne januarske seje slovenskih poslancev ljudstva. Foto: DZ/Martina Čuk

DZ je podprl priporočila v povezavi z dejavnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema in v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v Družbi za upravljanje terjatev bank. Priporočila je predlagala poslanska skupina SDS-a. Od 82 navzočih poslancev jih je 77 glasovalo za, noben pa ni bil proti.

Poslanci so izglasovali, da novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katero je SDS predlagal uvedbo vajeništva, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. V razpravi se je večina poslanskih skupin sicer zavzela za vajeništvo in tesnejšo povezavo izobraževanja z gospodarstvom. A kot so očitali nekateri, predlog področja ne ureja sistemsko.

Za nas pa je posebej pomembno načelo, da vsako delo šteje in da se za vsako delo dobi pošteno plačilo.

Uroš Prikl, DeSUS, o pripravništvih
Poslanci in poslanke se bodo odločali o uvedbi parlamentarne preiskave zaradi Teša 6. Foto: BoBo

Če neko javno fakulteto ali zdravstveni dom oprostimo plačila prispevkov, s tem ničesar ne prihranimo, ker natanko ta znesek nato zmanjka v zdravstveni ali pokojninski blagajni. Če pa oprostimo plačila zasebno ustanovo ali gospodarsko družbo, hkrati oškodujemo socialne blagajne in povečujemo dohodek zasebnega lastnika.

Violeta Tomič, ZL
Pripravništvo
Velika večina pripravništev je neplačanih. Foto: MMC RTV SLO

Ni in ne bo pa nam vseeno za usodo zaposlenih v Tešu in Premogovniku Velenje.

Andreja Katič, SD, o Tešu 6
DZ
SDS poleg odprave neplačanih pripravništev predlaga tudi oprostitev plačila prispevkov za tistega delodajalca, ki pripravnika takoj zaposli za nedoločen čas. Na fotografiji poslanec Žan Mahnič. Foto: DZ/Martina Čuk

Teš 6 predstavlja slovensko finančno katastrofo, ki z dobrim gospodarjenjem in odgovornimi lastniki nima nič skupnega.

Jernej Vrtovec, NSi
DZ
Današnji predlogi so v DZ-ju dosegli redko videno stopnjo soglasja. Foto: DZ/Martina Čuk

Za netransparentnost ne nosi krivde ena vlada - v času izvedbe projekta Teš 6 se je zamenjalo kar nekaj vlad in kar nekaj pristojnih ministrov.

Ivan Hršak, DeSUS
DZ
V ZL-ju so proti temu, da bi delodajalce oprostili plačila prispevkov, ker bi s tem nastajala luknja v javnih blagajnah. Na fotografiji poslanec Franc Trček. Foto: DZ/Martina Čuk


Tretji dan redne januarske seje DZ-ja je prinesel dve razpravi. Prva se je nanašala na predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva, delo SDS-a; ter o ustanovitvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj - na pobudo ZL-ja. Seja se bo končala z glasovanji. Med drugim so poslanci v drugo branje poslali izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu.
Med drugim tudi o tem, ali je predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu primeren za nadaljnjo obravnavo.

Pripravništvo: Za začetek vsi za zakon
DZ je s 83 glasovi za in nobenim proti sklenil, da je SDS-ov predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Tako iz opozicije kot iz koalicije je bilo slišati zadovoljstvo ob doseženem soglasju - ki pa v drugem in tretjem branju še ni zagotovljeno. Različne politične strani namreč napovedujejo kopico svojih popravkov.
Zakaj je SDS zakon predlagal? Ker volonterska pripravništva pomenijo izkoriščanje mladih, na kar je zadnje čase opozarjalo vse več mladinskih organizacij in sindikatov, je pojasnil poslanec Žan Mahnič. Zakon zato neplačana pripravništva ukinja, hkrati pa predvideva spodbude za delodajalce v obliki oproščenih prispevkov, in sicer tako za čas pripravništva kot za prvih 24 mesecev morebitne sledeče zaposlitve za nedoločen čas.

Vlada predlogu v prvem branju ne nasprotuje, v drugem pa bo treba "urediti nekatere stvari", je dejal sekretar na ministrstvu za delo Dejan Levanič. Omenil je predvsem obdobje, v katerem bi bili delodajalci opravičeni plačila prispevkov.
Tudi največja koalicijska stranka SMC za zdaj izkazuje podporo, saj neplačano pripravništvo vidi kot izkoriščanje. Ker pa predlog posega v več drugih zakonov, napoveduje dodatna usklajevanja glede nekaterih določb.

Namesto instituta, ki bi mladim omogočil lažji prehod iz šolanja v zaposlitev, imamo po mnenju Marije Bačič iz SD-ja danes postavljanje mladih v položaje prekarnih delavcev in sužnjelastništva pod pretvezo večje fleksibilnosti dela. SD zato predlog pozdravlja.
DeSUS bo v prvem branju predlog podprl, ker so pripravništva danes v 90 odstotkih neplačana, pripravniki pa večinoma brez pravic. To je nevzdržen položaj, je povedal poslanec Uroš Prikl.

NSi: Zakaj tega ne predlaga ministrstvo
V NSi-ju se sprašujejo, zakaj je zakon morala predlagati opozicijska stranka in ne ministrstvo za delo; še posebej zato, ker je v koalicijski pogodbi neplačano pripravništvo opredeljeno kot nedopustno. Jožef Horvat bi pričakoval, da bi bil ta "akutni problem" rešen že konec lanskega leta.
ZL: Kjer je obvezno, naj plačajo
V ZL-ju nasprotujejo oprostitvi prispevkov javnim zavodom in gospodarskim družbam na področjih, kjer je pripravništvo obvezno. Če namreč javni zavodi ne plačajo, bo potem nastala primerna luknja v zdravstveni ali pokojninski blagajni, je opozorila Violeta Tomič.

Tudi v ZaAB-ju se po besedah Mirjam Bon Klanjšček z ukinitvijo volonterskega pripravništva strinjajo. "Če so bila volonterska pripravništva včasih izjema, so namreč danes pravilo," je dejala. Zakon je po njihovi oceni sicer potreben še nekaterih popravkov.
Teš 6: Bo preiskava nepristranska?
Več kot običajna stopnja soglasja je bila dosežena tudi pri vprašanju preiskave o Tešu 6. DZ je tako odredil parlamentarno preiskavo. Predlog sestave preiskovalne komisije bo sestavila mandatno-volilna komisija, DZ pa bo o njej odločal najpozneje na prihodnji seji.
Poslanci se strinjajo, da je treba ugotoviti, kdo je sprejemal napačne poteze v projektu. Niso si pa enotni, ali bo preiskava politično nepristranska. Segla naj bi vse do leta 2003, ko so stekli pogovori o izgradnji Teša 6. Glede na ugotovitve med preiskavo pa bi se to obdobje lahko še razširilo.

Pobudniki preiskave o projektu Teš 6 so poslanci ZL-ja, ob tem pa so se pod zahtevo za preiskavo podpisali še poslanci SMC-ja, DeSUS-a, NSi-ja, SD-ja in ZaAB-ja. Poslanci SDS-a so danes zagotovili, da se tudi njim zdi potrebno odkriti odgovorne za nepravilnosti. Menijo pa, da že sam postopek odreditve preiskave kaže na to, da ta ne bo politično nepristranska.

SDS: V postopku so nas ignorirali

Poslanec SDS-a Danijel Krivec je opozoril, da tudi nepodpisani poslanci preiskavi ne nasprotujejo. Je pa postopek vložitve po njegovem mnenju pokazal "na ignoriranje SDS-a", ki po njegovem mnenju kaže na to, kako bo ta postopek tekel tako na političnem kot na preiskovalno-sodnem terenu. Po njegovem mnenju bo namreč tekel v smeri diskvalifikacije, ne pa v želji odkriti resnično odgovornih.

ZL: To je primer ugrabitve države
Poslanec ZL-ja Matjaž Hanžek je na začetku projekt Teš 6 označil za "finančno in okoljsko katastrofo" ter za primer ugrabitve države. Po prepričanju ZL-ja se za ugotavljanje odgovornosti v projektu Teš 6 v zdajšnjem sklicu DZ-ja odpira dobra priložnost. V njem namreč sedijo stranke, ki s projektom večinoma niso obremenjene.

V zahtevi za preiskavo predlagatelji niso zapisali nobenih imen in niso upoštevali nobene politične opcije, je poudaril Hanžek. "Rezultat dela komisije pa mora biti ugotovljena politična odgovornost - imena in priimki vseh odgovornih za Teš 6 ne glede na politično barvo ali stranko," je dejal.

DeSUS: Odgovornost nosi več vlad
Poslanec DeSUS-a Ivan Hršak je menil, da je ugotavljanje politične odgovornosti edini resen način, da se sporno delovanje preseka in se nepravilnosti odkrijejo. V sodelovanju z organi pregona bo tako mogoče tudi preganjati odgovorne. "Za netransparentnost ne nosi krivde ena vlada - v času izvedbe projekta Teš 6 se je zamenjalo kar nekaj vlad in kar nekaj pristojnih ministrov," je opozoril. Svoj del odgovornosti pa po njegovem mnenju nosijo tudi poslanci, ki so nasedali Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) in njegovim grožnjam s posledicami za Slovenijo in šaleško regijo v primeru, če projekt ne bo izpeljan do konca.

SD: Ni nam vseeno za zaposlene
Andreja Katič (SD) je spomnila, da Teš pokriva tretjino vseh slovenskih potreb po električni energiji in da je izjemnega pomena zaradi sekundarne regulacije. "V SD-ju želimo izvedeti, kdo je kaj narobe naredil, in za to naj tudi odgovarja," je dejala Katičeva. "Ni in ne bo pa nam vseeno za usodo zaposlenih v Tešu in Premogovniku Velenje," je poudarila in dodala, da se v stranki tudi ne strinjajo na pavšalne obsodbe o krivcih za stanje v projektu Teš 6.

NSi: Politiki so si podajali roke
"Teš 6 predstavlja slovensko finančno katastrofo, ki z dobrim gospodarjenjem in odgovornimi lastniki nima nič skupnega," je menil Jernej Vrtovec iz NSi-ja. Politiki so si, ne glede na barve, pri projektu podali roke. "Lahko pri tej zgodbi govorimo tudi o politični odgovornosti? Osebno menim, da vsekakor," je dejal.

ZaAB: Za dve leti smo prepozni
Da je komisija ustanovljena vsaj kakšno leto ali dve prepozno, pa je ocenil Jani Möderndorfer iz ZaAB-ja. "Komisija mora ugotoviti politično odgovornost, naučiti pa se moramo tudi, česa ne smemo več dopustiti tam, kjer se sprejemajo politične odločitve - tudi v DZ-ju," je dejal. Končno poročilo komisije mora biti vsekakor javno, da bo njen namen res dosežen, je menil. Sicer pa je dodal še, da se "nima smisla" za vsako ceno izgovarjati na delovna mesta.

SMC: Ljudje naj kaznujejo na volitvah
Bojan Dobovšek je v imenu SMC-ja izrazil upanje, da bo komisija pri delu učinkovita, da bo med drugim dala podporo in spodbudo preiskovalnim institucijam ter spodbudila ljudi, da bodo pripravljeni o nepravilnostih govoriti in nuditi dokaze. "Vpleteni funkcionarji naj odgovarjajo najprej znotraj strank," je dejal, dodal pa še, da bo tudi od ljudi odvisno, ali bodo politike po razjasnitvi njihove vloge kaznovali ali nagradili z novim mandatom.

Glasovanja in imenovanja
Končna glasovanja med drugim prinašajo odločanje o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic, dveh sodnic ter nadzornega odbora Sklada za razgradnjo JEK-a.

DZ je podprl priporočila v povezavi z dejavnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema in v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v Družbi za upravljanje terjatev bank. Priporočila je predlagala poslanska skupina SDS-a. Od 82 navzočih poslancev jih je 77 glasovalo za, noben pa ni bil proti.

Poslanci so izglasovali, da novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katero je SDS predlagal uvedbo vajeništva, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. V razpravi se je večina poslanskih skupin sicer zavzela za vajeništvo in tesnejšo povezavo izobraževanja z gospodarstvom. A kot so očitali nekateri, predlog področja ne ureja sistemsko.

Za nas pa je posebej pomembno načelo, da vsako delo šteje in da se za vsako delo dobi pošteno plačilo.

Uroš Prikl, DeSUS, o pripravništvih

Če neko javno fakulteto ali zdravstveni dom oprostimo plačila prispevkov, s tem ničesar ne prihranimo, ker natanko ta znesek nato zmanjka v zdravstveni ali pokojninski blagajni. Če pa oprostimo plačila zasebno ustanovo ali gospodarsko družbo, hkrati oškodujemo socialne blagajne in povečujemo dohodek zasebnega lastnika.

Violeta Tomič, ZL

Ni in ne bo pa nam vseeno za usodo zaposlenih v Tešu in Premogovniku Velenje.

Andreja Katič, SD, o Tešu 6

Teš 6 predstavlja slovensko finančno katastrofo, ki z dobrim gospodarjenjem in odgovornimi lastniki nima nič skupnega.

Jernej Vrtovec, NSi

Za netransparentnost ne nosi krivde ena vlada - v času izvedbe projekta Teš 6 se je zamenjalo kar nekaj vlad in kar nekaj pristojnih ministrov.

Ivan Hršak, DeSUS
Konec neplačanega pripravništva?
Komisija bo iskala odgovorne za Teš 6
Konec neplačanega pripravništva?
Komisija bo iskala odgovorne za Teš 6