Umar opozarja tudi na povečanje števila brezposelnih. Foto: BoBo
Umar opozarja tudi na povečanje števila brezposelnih. Foto: BoBo

Po ugotovitvah Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) pa so razmere zaostrene tudi na trgu dela. Število delovno aktivnih po statističnem registru se aprila ni bistveno spremenilo, medletno pa je bilo za 3,2 odstotka manjše.

Na podobni ravni je aprila ostala tudi stopnja registrirane brezposelnosti, in sicer po sezonsko prilagojenih podatkih pri 13,2 odstotka. Število registriranih brezposelnih se je povečalo, a manj izrazito kot v preteklih mesecih, tako da je bilo konec maja prijavljenih 118.576 brezposelnih oseb. Povprečna bruto plača v zasebnem in javnem sektorju pa je aprila ostala nespremenjena.

Kreditna aktivnost v bančnem sektorju se še naprej znižuje, saj se je maja obseg posojil nebančnim sektorjem zmanjšal za okoli 200 milijonov evrov, predvsem zaradi nadaljnjega razdolževanja podjetij, nedenarnih finančnih institucij in gospodinjstev.

Obseg posojil domačim nebančnim sektorjem se je prvih petih letošnjih mesecih znižal že za okoli 850 milijonov evrov. Pritiski, povezani z zapadanjem tujih obveznosti, so se maja nekoliko povečali, še naprej ostajajo tudi likvidnostni pritiski, povezani z odlivom vlog gospodinjstev.