Voznik v podjetju je dejansko na mesec opravil za skoraj dve zaposlitvi delovnih ur, pri čemer je pogosto vozil utrujen in na meji budnosti. Foto: BoBo
Voznik v podjetju je dejansko na mesec opravil za skoraj dve zaposlitvi delovnih ur, pri čemer je pogosto vozil utrujen in na meji budnosti. Foto: BoBo

V podjetju Katja Transport so, ko smo pred časom poročali o čezmernih nadurah voznikov, zatrdili, da pri svojem poslovanju upoštevajo veljavno zakonodajo. A je delovno in socialno sodišče, na katerega se je obrnil nekdanji voznik v podjetju, presodilo, da je podjetje delavcu izplačalo prenizko plačo in mu mora zato povrniti dobrih 11 tisoč evrov razlike v plači, kolikor je prejel premalo v skoraj enem letu delovnega razmerja, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Od tega zneska pa mora podjetje ustrezno odvesti tudi prispevke.

Pri tem je zanimivo, da se v podjetju na tožbo sploh niso odzvali, zato je sodišče izdalo zamudno sodbo. V sodbi je odločilo, da je zahtevek delavca po izplačilu razlike v plačah ustrezno utemeljen. Razlika je nastala zaradi čezmernih nadur, saj je, kot smo pred časom že poročali, omenjeni voznik tedensko opravil tudi 84 delovnih ur oziroma je v povprečju na mesec oddelal skoraj dvakratnik osemurnega delovnega časa.

Bo direktor odgovarjal tudi kazensko?
Sodišče je pri tem upoštevalo delavčevo evidenco delovnih ur, ki si jo je z ustreznimi dokazili dosledno vodil, potem ko je v prvih mesecih ugotovil, da se njegov prihodek ne spreminja skladno s številom opravljenih ur oziroma da jih opravi bistveno več, kot je bilo predvideno. Ker se v podjetju na tožbo niso odzvali, je sodišče pritrdilo zahtevanim zneskom.
Zaradi poslovnega modela, pri katerem delavec opravlja dva polna delovnika za plačilo enega, pa utegne podjetje Katja Transport plačati še višjo ceno.

Trenutno namreč poteka tudi kazenski postopek na kamniškem okrajnem sodišču zoper direktorja podjetja in prokurista kot odgovornima osebama zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Za to kaznivo dejanje je sicer zagrožena denarna kazen ali leto dni zapora. Na naša vprašanja o obeh zadevah pa so v podjetju Katja Transport zgolj ponovili, da pri poslovanju spoštujejo veljavno zakonodajo, in se nam zahvalili za vprašanja.

Dvakrat več ur kot polni delovni čas
Po naših neuradnih informacijah so sicer čezmerne nadure stalnica v omenjenem podjetju, čeprav pri inšpektoratu za delo, kot so nam odgovorili februarja, pri opravljanju nadzorov v podjetju Katja Transport niso ugotovili nepravilnosti. Po ponovni poizvedbi so nam odgovorili, da naknadno prav tako niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Kot smo že poročali pred pol leta, je omenjeni delavec v podjetju opravljal delo voznika tovornega kombija. Njegov delovni teden se je začenjal v nedeljo popoldne in je trajal do sobote zjutraj ali celo popoldne. Vsak teden je tako doma preživel en sam popoldan, počitki med posameznimi vožnjami pa so bili včasih krajši od šestih ur. Zaradi preutrujenosti in izčrpanosti je delavec delo nenehno opravljal tudi v strahu, da bo za volanom zaspal.

Prevozništvo je dejavnost, v kateri so kršitve pravic delavcev pogoste, vozniki kombijev pa so zaradi odsotnosti tahografa v še slabšem položaju. Foto: BoBo
Prevozništvo je dejavnost, v kateri so kršitve pravic delavcev pogoste, vozniki kombijev pa so zaradi odsotnosti tahografa v še slabšem položaju. Foto: BoBo

Se bo nadzor v panogi okrepil?
A sistemska težava, ki omogoča tovrstne zlorabe, ostaja nespremenjena. V podjetju Katja Transport so se namreč specializirali za prevoze s tovornimi kombiniranimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov. Za taka vozila ne veljajo predpisi za delo v tovornem prometu. Tako za ta vozila niso obvezni tahografi, voznikov počitek pa je omejen le z zakonom o delovnih razmerjih. Pomanjkljiv nadzor pa pomeni, da so vozniki kombijev v še slabšem položaju od voznikov tovornih vozil, pri čemer gre za panogo, kjer so kršitve pravic delavcev razmeroma pogoste. Samo v letu 2018 so inšpektorji za delo opravili 574 pregledov in pri tem ugotovili zajetnih 696 kršitev.

Prav zaradi pomanjkljivega nadzora so v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) že pred časom pozvali k ureditvi položaja vseh voznikov z ustrezno spremembo zakona. A kot smo takrat poročali, je bilo stališče ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek temu nenaklonjeno. Po mnenju ministrice bi morala zakonodaja glede tahografov za manjša tovorna vozila veljati na ravni celotnega EU-ja, medtem ko bi prehitevanje s to zakonodajo v Sloveniji zmanjšalo konkurenčnost slovenskih podjetij.