Aleša Hogeta je ob zagovoru pred izredno odpovedjo prišlo podpret več predstavnikov različnih sindikatov. Foto: MMC RTV SLO/Zlatko Hernčič
Aleša Hogeta je ob zagovoru pred izredno odpovedjo prišlo podpret več predstavnikov različnih sindikatov. Foto: MMC RTV SLO/Zlatko Hernčič

V Kovinoplastiki Lož so potrdili, da je sindikalist prejel izredno odpoved pogodbe o delovnem razmerju, ker je kršil pogodbene obveznosti. "Ko bi moral opravljati sindikalno dejavnost, je delil predvolilno gradivo, hodil po nakupih in šel na morje. Ko ga je vodstvo podjetja soočilo z ugotovljenimi kršitvami, je organiziral nezakonito stavko," so med drugim zapisali. Prvemu vabilu na zagovor se Hoge ni odzval, po drugem pozivu pa se je udeležil zagovora, vendar na vprašanja ni bil pripravljen odgovarjati, so še navedli v Kovinoplastiki.

Ob tem so poudarili, da vodstvo podjetja podpira delovanje sindikata in sveta delavcev ter da se je s predstavniki zaposlenih pripravljeno pogovarjati o standardu zaposlenih in o tem, kako izboljšati varnost ter počutje na delovnih mestih. Med drugim so navedli, da se je, odkar ima podjetje novega lastnika, dvakrat povišal znesek izplačanega regresa, zaradi izboljšanja uspešnosti poslovanja so zaposleni prejeli božičnico, bilo je tudi več napredovanj. Kot napovedujejo, bodo skladno z možnostmi in rezultati podjetja postopno višali plače, izplačevali dodatke in izredna izplačila ter izplačila za poslovno uspešnost.

SKEI: Pritiski na sindikaliste se stopnjujejo
Tudi Hoge je potrdil, da je proti njemu stekel postopek izredne odpovedi, ki naj začela veljati 20. avgusta. Časovnica dogajanja je po njegovem mnenju načrtovana, saj je zdaj čas kolektivnega dopusta in tako ne more na sedež družbe. So se pa na odpoved odzvali v sindikatu SKEI, kjer so prepričani, da gre za stopnjevanje pritiskov na sindikaliste. V konkretnem primeru so prepričani, da so v Kovinoplastiki Lož, ko so nad Hogeta poslali detektiva, ki ga je spremljal tudi v njegovem prostem času, posegli v njegovo zasebno življenje in sindikalno delo.

"V konkretnem primeru gre za poseg v osebno življenje delavca, sindikalista, pri čemer smo prepričani, da gre za poseg tako v ustavno pravico do zasebnosti kot v ustavno pravico do sindikalne svobode in organiziranja. Gre za poskus odstranitve predsednika sindikalne podružnice iz podjetja, pa naj stane, kolikor hoče," so še zapisali v sindikatu SKEI. Predsednica sindikata Lidija Jerkič je ob tem dejala, da bo Hoge po sodni poti skušal dokazati nezakonitost odpovedi, prav tako pa bodo zahtevali odredbo o začasnem zadržanju izvajanja odpovedi.

So potrebne zakonske spremembe za zaščito sindikalistov?
Hoge, ki ima podporo med člani sindikata in delavci v podjetju, bo še naprej aktiven sindikalist, napoveduje Jerkičeva, tako bo, če bo to potrebno, sindikalno delo opravljal kot zunanji sindikalni predstavnik. Sicer pa Jerkičeva meni, da gre tu za že ustaljeno prakso, saj so odpovedi sindikalnim zaupnikom v zadnjih letih vse pogostejše. Prav zato bodo v sindikatu predlagali tudi spremembo zakonodaje, ki bi bolj zaščitila sindikalne zaupnike. "Eden izmed predlogov, ki ga velja proučiti, je, da bi obrnili postopek in da bi o odpovedi odločalo sodišče," je še dodala Lidija Jerkič.