V terminologiji Luke tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce. Foto: Radio Koper/BoBo
V terminologiji Luke tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce. Foto: Radio Koper/BoBo

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je dejal, da je nadzorni svet na današnji seji soglašal s strategijo in akcijskim načrtom uprave za področje izvajalcev pristaniških storitev IPS. Po tristebrnem modelu bodo 300 delavcev zaposlili neposredno, načrtujejo pa še 300 agencijskih zaposlitev in 500 zaposlitev prek zunanjih izvajalcev.

Kot je pojasnil Zadel, gre za model reševanja problematike delavcev IPS, ki je ekonomsko vzdržen in v skladu z zakonodajo. Stroški dela bodo ob tem narasli na okoli devet milijonov evrov na letni ravni, kar bodo upoštevali v rebalansu poslovnega načrta, ki bo pripravljen nekje do avgusta, meni Zadel. Celoten akcijski načrt nameravajo izvesti do konca septembra, pri čemer je Zadel dodal, da gre za precej kompleksen projekt, zato "dopuščajo možnost, da bo to do konca leta".

Zunanji izvajalci ostajajo
Tako agencije kot zunanje pogodbene izvajalce bo Luka izbirala prek javnega razpisa. "Vsak bo imel možnost prijave, bodisi kot agencija, če ima ustrezno licenco, bodisi kot podjetje. Merila bodo znana in jasna ter objavljena v razpisu," je navedel Zadel. V terminologiji Luke tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce. T.i. outsourcing prek zunanjih izvajalcev se bo sicer predvidoma izvajal na avtomobilskem terminalu in pri dejavnosti praznjenja kontejnerjev.

Skladno z akcijskim načrtom so za neposredne zaposlitve predvideni razpisi, pri čemer so "izkušnje zmeraj dobrodošle in že sedaj se jih upošteva pri vseh ostalih razpisih". Prvi razpisi bodo predvidoma objavljeni v juliju.

Zastopniki delavcev nezadovoljni
Predstavniki organizacij, ki zastopajo delavce IPS, po slišanem niso bili zadovoljni. Predsednik KS 90 Peter Majcen je ocenil, da se bo ohranilo izkoriščanje delavcev. "Opažamo veliko več nesreč pri delu in takih primerov, ki so povezani prav z izkoriščanjem delavcev, zato bomo za odgovorne, ki ne skrbijo za varno in zdravo delo, začeli tudi pošiljati ovadbe ustreznim državnim organom," je dejal.

Predstavnik delavcev v nadzornem svetu Mladen Jovičić je ob robu seje opozoril, da delavci IPS samo v majhnem številu izpolnjujejo pogoje za zaposlitve, zato bodo vztrajali, da se razpisne kriterije prilagodi oz. dopolni. Tako naj bi svet delavcev Luke Koper skupaj s kadrovsko službo poiskal dogovor za uskladitev razpisnih pogojev.

Tripartitni model zaposlovanja zakonit
Kot je aprila na zadnji seji pojasnil predsednik nadzornega sveta Uroš Ilić, kaže, da je tripartitni model zaposlovanja, ki ga je predlagala uprava, zakonit. Luški nadzorniki takrat sicer še niso razpravljali o strategiji reševanja problematike delavcev IPS, saj je uprava še preverjala tako strategijo kot akcijski načrt na tem področju.

V Luki več kot 1.200 izvajalcev pristaniških storitev
Po podatkih nekdanjega predsednika uprave Dragomirja Matiča je imela Luka Koper leta 2016 izdanih 1.237 dovolilnic IPS-delavcem, v povprečju pa jih je dnevno v Luko vstopalo od 600 do 740. Ob nespremenjenem obsegu dela bi morala Luka Koper ob morebitni zaposlitvi vseh IPS-delavcev plačevati 44,3 milijona evrov letno namesto 20,7 milijonov evrov, kolikor jih je Luka v letu 2016 namenila IPS-podjetjem.