V Delavski svetovalnici, sindikatu žerjavistov in poslanski skupini Levica upajo, da bo sodba osnova za odpravo izkoriščevalskega sistema IPS-jev, kjer delavci delo v Luki opravljajo prek zunanjih podjetij oziroma
V Delavski svetovalnici, sindikatu žerjavistov in poslanski skupini Levica upajo, da bo sodba osnova za odpravo izkoriščevalskega sistema IPS-jev, kjer delavci delo v Luki opravljajo prek zunanjih podjetij oziroma "luških gazd". Foto: BoBo
Luka Koper
V Luki Koper menijo, da sodba upravnega sodišča ne postavlja pod vprašaj poslovnega modela IPS-jev. Foto: BoBo

Upravno sodišče je kot glavni argument, da tožba, s katero je Luka Koper izpodbijala odločbo inšpektorata, ni utemeljena, navedlo, da je pri presoji, ali je v primeru družbe Encon šlo za posredovanje delovne sile ali opravljanje storitev, bolj kot formalno-pravna ureditev med družbama, ki sta imeli sklenjeno podjemno pogodbo, pomembno dejansko stanje. Prav na podlagi dejanskega stanja pa je sodišče pritrdilo inšpektoratu, da je v primeru družbe Encon šlo za posredovanje delovne sile, za kar pa Encon ni bil ustrezno registriran, saj ni bil prijavljen kot agencija za posredovanje dela.

Kot smo že poročali, je inšpektorat za delo septembra lani opravil nadzor v Luki Koper in ugotovil, da delavci, ki so zaposleni v enem izmed izvajalcev pristaniških storitev, družbi Encon, dejansko opravljajo delo izključno v Luki Koper po navodilih Luke, zato obstajajo elementi agencijskega dela, za kar pa Encon, tako kot nobeno drugo IPS-podjetje, ni registriran, kot to zahteva zakonodaja. Luka Koper je, še preden je inšpektorat izdal odločbo, prekinila sodelovanje z družbo Encon in tudi družbo Meol, ki je bila z Enconom lastniško povezana.

Luka Koper: Sodba se nanaša na en primer
Kljub temu so v Luki Koper vztrajali pri stališču, da v primeru Encona kot tudi drugih IPS-podjetij ne gre za "posredovanje delovne sile", kar so tudi skušali utemeljiti z upravnim sporom, kjer pa sodišče argumentom Luke Koper ni pritrdilo. V Luki so namreč inšpektoratu očitali, da niso utemeljili razlogov za izrek odločbe in da so ugotovitve inšpektorata posplošene, namesto da bi bili konkretizirane, a sodišče tem argumentom ni pritrdilo, saj je presodilo, da je bilo dejansko stanje dovolj dobro utemeljeno v odločbi.

V Luki Koper so v odzivu na odločitev sodišča poudarili, da iz sodbe izhaja zgolj to, da je sodišče odločalo samo o pravilnosti in zakonitosti odločbe inšpektorata, "zato sodba upravnega sodišča ne prejudicira razmerja, ki ga ima Luka Koper z drugimi izvajalci pristaniških storitev". To v Luki Koper utemeljujejo s tem, da sodišče ni upoštevalo drugih dveh sodb višjega sodišča, ki sta v primerih sodelovanja z različnima IPS-jema potrdili, da ni šlo za posredovanje delovne sile. Zato je po mnenju Luke Koper odločitev upravnega sodišča vezana zgolj na konkreten primer.

"Model IPS ni pod vprašajem"
Zato so v Luki Koper prepričani, da sodba upravnega sodišča "ne postavlja pod vprašaj zakonitosti modela IPS, ampak le potrjuje odločbo inšpektorata za delo". Zato v Luki tudi ne nameravajo posegati v ta poslovni model. Ob tem velja navesti tudi podatek, da je Luka z nedavnim pozivom iskala novega "gazdo" oziroma izvajalca pristaniških storitev, pri čemer bodo iz poziva izločeni ponudniki, ki imajo v svojem statutu zavedeno posredovanje delovne sile oziroma so agencije za posredovanje dela.

Manj konkretna pa je po mnenju Luke Koper navedba sodišča o dajanju navodil zaposlenim pri IPS-jih. Tako so zapisali, da je z odločitvijo upravnega sodišča Luka Koper "pridobila pravno zavezujoče mnenje, ki pritrjuje Luki Koper, da sta dajanje navodil in nadzor zaposlenih pri IPS-jih v skladu z izvajanjem koncesijske pogodbe, če se nadzor in dajanje navodil ne nanašata na samo izvajanje naročene storitve. Ali povedano drugače, zaposleni v Luki Koper ne smejo dajati navodil zaposlenim pri IPS-jih, kako naj izvedejo naročeno storitev, lahko pa posegajo v njihovo delo, ko gre za obveznosti koncesionarja glede vodenja pristanišča, koordinacijo dejavnosti za nemoteno opravljanje prekladalnih storitev, skladiščenje in hrambo ter notranje premike blaga znotraj pristanišča in zdravje pri delu ter varstvu okolja".

Kaj sodba pomeni za delo inšpektorata?
Nasprotno pa so v Delavski svetovalnici prepričani, da se je s to sodbo potrdilo, da je poslovni model IPS-jev nezakonit, saj dejansko predstavlja posredovanje dela, ki bi se lahko izvajalo zgolj prek agencije. V Delavski svetovalnici so zato Luko znova pozvali k neposredni zaposlitvi delavcev, ki "znotraj Luke Koper delajo že leta", in obenem opozorili, da se to mora upoštevati tudi pri ustrezni plačni umestitvi vseh teh delavcev.

Odločitev upravnega sodišča so pričakovali tudi na inšpektoratu za delo, kjer po zadevi Encon niso več preverjali obstoja posredovanja delovne sile pri drugih IPS-podjetjih, prek katerih delajo delavci v Luki Koper. Z inšpektorata so nam ob tem sporočili, da bodo sodbo najprej preučili in nato na podlagi tega odločali o nadaljnjih korakih. Na inšpektoratu ob tem dodajajo, da je del odločitve o poslovnem modelu IPS tudi na strani Luke Koper oziroma države kot lastnika, saj bo v nasprotnem primeru inšpektorat moral presojati dejstva pri vsakem podjetju posebej, kar ne izključuje tudi dolgotrajnih upravnih sporov pri vsaki odločbi, če bi se Luka zanje odločila.

Sindikat žerjavistov: Odpraviti izkoriščevalski sistem
Sodbo pa so pozdravili tudi v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luka Koper (SŽPD), "ki je pritrdilo inšpektoratu, da gre v Luki Koper pri najemanju IPS-jev od Encona v resnici za posredovanje dela, ne pa storitev". V sindikatu ob tem dodajajo, da se je sodba žal zgodila šele po desetih letih njihovih prizadevanj za odpravo izkoriščevalskega sistema in po več kot šestih letih, odkar je bila tudi stavka na to temo. "A žalostno je, da je država prišla do te ugotovitve najbrž samo zato, ker želi zamenjati uspešno upravo, ki se lahko pohvali z rekordnimi rezultati in izjemnimi finančnimi kazalniki."

V SŽPD-ju so ob tem napovedali, da bodo ob morebitni menjavi uprave z vsemi sredstvi poskušali zagotoviti implementacijo sodbe za vse IPS-delavce, saj jih trenutno večina ne izpolnjuje pogojev za zaposlovanje v Luki Koper, in obenem poudarjajo, da se bodo ostro postavili po robu vsakršni nameri, da bi se znižale obstoječe delavske pravice. Ob tem jih veseli tudi razplet na parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ, kjer je bil izglasovan sklep, po katerem naj bi se omogočila zaposlitev pristaniških delavcev, ki trenutno delajo prek "luških gazd" neposredno v Luki Koper.

Levica: Divji outsorcing (zunanje izvajanje dejavnosti) je nezakonit
Na sodbo so se odzvali tudi v poslanski skupini Levica, ki so tudi predlagali omenjeno sejo parlamentarne komisije. Po mnenju Levice sodba potrjuje, da divji outsourcing v koprskem pristanišču ni samo nepošten, ampak tudi nezakonit, kot edino alternativo pa vidijo neposredno zaposlitev vseh pristaniških delavcev, ki jih Luka potrjuje. V Levici ob tem opozarjajo, da ne bodo privolili v to, da bi SDH sodbo izkoristil, da bi posamezne "gazde", in sicer lastnike IPS-jev, zamenjal z drugimi oziroma lastniki agencij. To bi bilo, tako Levica, za Luko Koper tudi dražje. "Prav tako ne pristajamo na izgovor vodstva Luke Koper, da se sodba nanaša samo na en IPS, vsi IPS-ji poslujejo po istem modelu, ki ga je treba nadomestiti z neposredno zaposlitvijo," so še zapisali v odzivu.