Medtem ko v Luki Koper iščejo rešitve za problematiko IPS, pa vsakdanjik delavcev pri
Medtem ko v Luki Koper iščejo rešitve za problematiko IPS, pa vsakdanjik delavcev pri "luških gazdah" ostaja nespremenjen. Foto: BoBo

poteka postopoma. Medtem ko v Luki Koper napovedujejo tri stebre pri reševanju problematike delavcev, ki delo opravljajo prek luških "gazd", pa sindikate skrbi, da gre pri preoblikovanju "gazd" v agencije zgolj za poskus uzakonitve spornega poslovnega modela.

Po prvih 77 prostih delovnih mestih, ki so jih v Luki Koper razpisali marca in na katere se je prijavilo 2.500 kandidatov, se zaposlovanje delavcev nadaljuje z novimi razpisanimi prostimi delovnimi mesti za luške delavce, kontrolorje, skladiščnike, premikače in podobno. Skupno bodo v Luki Koper zdaj zaposlili še 114 delavcev, kar je le manjši delež delavcev, ki v Luki Koper delo opravljajo prek drugih podjetij IPS oziroma "luških gazd". Kot smo že poročali, na ta način v Luki Koper dnevno opravlja delo okoli 700 delavcev.

Sindikati pa so kljub temu zaskrbljeni, saj z enako dinamiko nove delavce iščejo tudi v podjetjih IPS. Letos je bilo tako pri petih podjetjih IPS skupno razpisanih 114 prostih delovnih mest. Goran Lukić iz društva Delavska svetovalnica ob tem opozarja, da enakomerna dinamika iskanja delavcev tako v Luki Koper kot tudi pri "luških gazdah" zgovorno priča o tem, "kako se Luka Koper bori proti nezakonitemu poslovnemu modelu IPS".

Sindikati se bojijo legalizacije IPS
Poslovni model IPS je sporen z vidika zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko delovno silo posredujejo samo podjetja, ki so registrirana kot agencije, kar pa "luške gazde" niso oziroma doslej niso bili. V zadnjih mesecih se je namreč enemu izmed izvajalcev pristaniških storitev uspelo registrirati kot agencija za posredovanje delovne sile, v kratkem pa naj bi to storil še en izvajalec. V Delavski svetovalnici in Obalni sindikalni organizaciji KS90 (OSO KS90) se zato bojijo, da se pripravlja zgolj poskus legalizacije poslovnega modela IPS.

Še bolj pa so sindikati zaskrbljeni nad tem, da gre v primeru preoblikovanja v agencije za družbi, pri katerih je v preteklosti inšpektorat za delo odkril nepravilnosti in kršitve pravic delavcev, je opozoril generalni sekretar OSO KS90 Damjan Volf. Lukić pa je ob tem dejal, da je skrb vzbujajoče, da zavod za zaposlovanje objavlja prosta delovna mesta pri takem delodajalcu. Dodatno pa je opozoril tudi na oglas, ki je objavljen na srbskem spletnem portalu, v katerem neznana družba, objavljena je namreč samo kontaktna telefonska številka, išče več delavcev z vozniškim izpitom. Lukić meni, da sistem IPS postaja mednaroden, zato od države pričakuje, da mora ta nezakoniti sistem čim prej "pokopati".

Namesto izvajanja storitev naročilo celotne storitve
V Luki Koper so sicer že pred časom nadzornemu svetu predstavili tristebrni načrt reševanja problematike IPS, po katerem bi del delavcev, ki trenutno delajo prek "luških gazd", zaposlili neposredno v Luki Koper, del bi jih najemali prek registriranih agencij, del dejavnosti pa bi Luka Koper v celoti prepustila zunanjim izvajalcem. V Luki Koper so ob tem pojasnili, da to ne bi pomenilo nadaljevanja poslovnega modela IPS, temveč bi šlo "za naročanje celovitih in zaokroženih storitev, ki jih pogodbeni izvajalec izvede samostojno, pogodbeno podjetje pa mora naročeno storitev izvesti z lastnimi sredstvi". Tako naj bi v zunanje izvajanje prepustili avtomobilski terminal in del storitev na kontejnerskem terminalu.

Informacija, kolikšen delež delavcev bi po tem načrtu zaposlili neposredno v Luki Koper, koliko pa bi jih najemali prek agencij, še ni prišla v javnost. Iz Luke so sporočili le, da bi približno četrtino vseh storitev, ki jih izvajajo v Luki Koper, zaupali zunanjim pogodbenim podjetjem, približno desetino storitev pa bi opravljali agencijski delavci. Po naših neuradnih informacijah pa so po predlogu uprave agencijski delavci, teh naj bi bilo po načrtu skupno 300, začasna rešitev, dokler se ne opravi optimizacija delovnih mest.

Za večino delavcev pri "gazdah" se ni nič spremenilo
Do tovrstne rešitve so kritični v OSO KS90 kot tudi v Delavski svetovalnici. Predsednik KS90 Peter Majcen meni, da tak predlog ni sprejemljiv, saj najem storitev pri osnovni dejavnosti Luke dopušča vsa dosedanja korupcijska tveganja in pomeni pot v razbijanje enovite Luke Koper. Podobno so pred časom opozorili tudi v Levici, kjer tako rešitev zavračajo, saj opozarjajo, da je pri "agencijskem delu delavec obravnavan kot blago". Prav tako so v Levici kritični do zunanjega izvajanja, ki bi zanje pomenil uvod v "razkosavanje Luke, omogočil pa bi tudi izčrpavanje podjetja prek provizij". Spomnimo, da so se v Levici ostro odzvali tudi na nastop glavne inšpektorice za delo Nataše Trček na posvetu, ki ga je organiziral koprski občinski odbor SD, kjer je po mnenju Levice "predlagala dva načina, kako z lepotnimi popravki obdržati izkoriščevalske zunanje izvajalce pristaniških storitev".

Medtem ko v Luki Koper pretehtavajo možnosti za reševanje problematike delavcev IPS, pa delo prek "luških gazd" nemoteno teče dalje. "Za nas se nič ni spremenilo," pripoveduje eden izmed delavcev, ki v Luki več kot deset let opravlja delo prek "luških gazd". To, kot smo na MMC že večkrat poročali, vključuje več kot 30 nadur mesečno, izplačilo minimalne plače, preostanek zneska pa v obliki dodatkov ali pa celo v gotovini, in negotov urnik, saj "gazda" delavca o izmeni obvesti en dan ali pa celo le nekaj ur pred njenim začetkom.

Se bodo delavci IPS odločili za sodno pot?
Glede na časovno dinamiko reševanja problematike IPS je po mnenju odvetnika Nejca Končarja Verstovška edina pot za odpravo nezakonitosti sodišče. V OSO KS90 kot tudi v Delavski svetovalnici so delavcem, ki bi se za tožbo odločili, pripravljeni nuditi materialno in moralno podporo. Trenutno sta na sodišču dva postopka za ugotovitev obstoja delovnega razmerja med Luko Koper in delavcem pri podjetju IPS. Končar Verstovšek je ob tem poudaril, da lahko na podlagi sodb v teh primerih pride do "plaza" podobnih sodnih postopkov. Po naših informacijah pa naj bi nekateri "luški gazde" svoje delavce že obvestili o negativnih posledicah s tožbe, s katero naj bi si "dokončno zaprli vrata v Luko Koper".