Premogovnik Velenje, velenjski rudnik, vagoni premoga Foto: BoBo
Premogovnik Velenje, velenjski rudnik, vagoni premoga Foto: BoBo

"Kot smo v Šaleški dolini in Saša regiji že večkrat opozarjali, v predlagani Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda niso upoštevane pripombe in stališča lokalnih skupnosti, sindikatov, državnega sveta, Gospodarske zbornice Slovenije in drugih akterjev, kljub temu da smo jih podajali ves čas postopka priprave strategije," so v sporočilu za javnost opozorili na Mestni občini Velenje.

Slovenija zapira zadnji premogovnik, Velenjčani zahtevajo upoštevanje lokalnih vidikov

V obstoječi strategiji je, kot so poudarili, zavezujoča le letnica izstopa premoga najpozneje do leta 2033, vsi preostali ključni elementi o tem, kako pravičen prehod izpeljati, pa niso navedeni.

"Opozarjali smo, da v dokumentu manjka zaveza k sprejetju zakonodajnega svežnja, ki bo definiral jasne finančne vire za gospodarsko, okoljsko in energetsko preobrazbo Šaleške doline, kdo bo financiral prenovo daljinskega ogrevanja, našteti so le mogoči viri financiranja, brez javnih zavez, da bodo sredstva prišla v dolino za pravi namen, ni vmesnih ciljev ali mejnikov, ki bi se periodično spremljali za obvladovanje tveganj," so še kritični.

Kaj pa delovna mesta in blaginja lokalnega prebivalstva?

Poudarjajo tudi, da je v strategiji upoštevan le okoljski vidik, ne pa tudi socialni, gospodarski in energetski vidiki. "Zahtevamo, da se osnutek strategije dopolni s ključnimi predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni, nato lahko govorimo o relevantni letnici izstopa," so odločni.

Župan Velenja o zapiranju rudnika: noben delavec ne sme ostati brez dela

Predvidena sredstva za uspešen proces prestrukturiranja iz sklada za pravičen prehod po prepričanju operativne skupine niso zadostna, sredstva iz podnebnega sklada bi se morala vračati v dolino v obliki sofinanciranja okoljskih projektov.

Degradirano okolje bi bilo treba po njihovih navedbah sanirati s pomočjo virov sredstev, ki bodo predvidena v zakonu o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ne pa iz sklada za pravičen prehod sredstev, kar je trenutno predvideno. "V dolini pričakujemo tudi finančno podporo države za financiranje nadomestnega vira toplote za daljinsko ogrevanje Šaleške doline," so dodali.

Člani operativne skupine so se v sredo na sestanku z državnim sekretarjem na infrastrukturnem ministrstvu Blažem Košorokom dogovorili, da nemudoma skličejo sestanek z Evropsko komisijo, na katerem bodo lahko sodelovali tudi člani operativne skupine in prejeli konkretnejša pojasnila in usmeritve.