S tem bodo zagotovili večjo predvidljivost ravnanja države, saj se do zdaj ni vedelo, kaj država s posamezno naložbo namerava, pravi Šušteršič. Foto: BoBo
S tem bodo zagotovili večjo predvidljivost ravnanja države, saj se do zdaj ni vedelo, kaj država s posamezno naložbo namerava, pravi Šušteršič. Foto: BoBo

To bo največji prenos premoženja v zgodovini države iz lastništva Republike Slovenije v last holdinga SDH. V lastništvo holdinga bodo preneseni tako celotna proizvodnja in distribucija energetike, tri ključne banke, največje zavarovalnice, pozavarovalnica, telekomunikacije, luška, letališka, železniška, cestna in plinska infrastruktura kot tudi Pošta, DSU, Sod in Kad. Gre za okoli 11 milijard evrov državnega premoženja.

AUKN
Šušteršič: Holding bo ustvarjal premoženjsko rezervo
Marko Golob o novem državnem holdingu

Vlada bo v državni zbor poslala predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, v katerem bodo združeni Kad in Sod, Družba za upravljanje in svetovanje, Posebna družba za podjetniško svetovanje ter Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države. Z njim želijo izboljšati donosnost državnih naložb in preglednost njihovega upravljanja, saj bo koncentracija vseh naložb zdaj pri enem samem upravljavcu.

Zdaj je upravljanje državnih naložb razdeljeno med tri družbe: Kad, Sod in AUKN, ki imajo pogosto naložbe v istih družbah, upravljajo pa jih različno. Vlada bo tako po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča "zagotovila večjo predvidljivost ravnanja države, saj se do zdaj ni vedelo, kaj država s posamezno naložbo namerava, zato ni bilo mogoče kredibilno govoriti z morebitnimi investitorji".

Preberite intervju z ministrom v Odmevih:
"Ni bojazni, da bo holding požrl denar upokojencev"

AUKN bo ukinjen
Na vladi bodo pripravili tudi novo strategijo upravljanja naložb, ki bo veljala tri leta, potem pa jo bo pripravljal sam holding. To je bila sicer zdaj naloga AUKN-ja, a ta naj bi bil z uveljavitvijo novega zakona ukinjen. Podobno se bo zgodilo tudi z drugimi družbami, bo pa Sod začasno prevzel holding oziroma pripravil vse za njegovo vzpostavitev. Kot odvisni družbi SDH-ju (Slovenskemu državnemu holdingu) bosta Modra zavarovalnica, kar je bil kompromis s sindikati, da bo pokojninske prejemke upravljala ločena družba, in družba za upravljanje terjatev, ki bo imela omejen rok trajanja.

Ob tem bodo na SDH oziroma na neko odvisno družbo po Šušteršičevih pojasnilih prenesli tudi slabe terjatve bank, a bo predtem treba opraviti še skrben pregled Nove KBM in Abanke. Prav tako morajo dobiti odobritev iz Bruslja, bodo pa delali po zgledu nekaterih evropskih držav, ki so stvari reševale na podoben način, dodaja minister. Prenos terjatev bi sicer lahko izvedli čez nekaj mesecev, torej jeseni, prihodnje leto pa pričakujejo učinke v izboljšanem delovanju bank.

"Vlada hiti in deluje na slepo"
A v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS opozarjajo, da vlada še vedno nima nobenih dokončnih podatkov o skupnem znesku slabih naložb državnih bank in z "ustanovitvijo holdinga deluje v ihti in popolnoma na slepo". "Menimo, da je ključni interes ustanovitve holdinga vzpostaviti pogoje za prikrito serijsko prodajo državnega premoženja in skozi sprejetje zakona odstaviti neposlušno vodstvo AUKN-ja, ki si je drznilo ustaviti politično kadrovanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Da bodo del državnih naložb zagotovo prodali, pravi tudi Šušteršič. Sam je namreč prepričan, da ni potrebe, da bi bila država lastnica normalnih tržnih podjetij, in te bodo verjetno v prihodnjih letih prodali. Izkupičke pa bodo vložili v druga kakovostna premoženja, saj bodo kupnine od prodaj in ustvarjene dividende v družbah ostajale holdingu. Tako bodo ustvarjali premoženjsko rezervo države, poudarja minister.

Nadzor nad premoženjem bo v rokah nekaj ljudi
Pri tem pa v AUKN-ju opozarjajo, da bo vlada prenesla še zadnje državno premoženje izpod nadzora parlamenta in javnosti "pod nadzor ozkega kroga ljudi, ki bodo holding vodili". Prepričani so tudi, da hitrost uvajanja holdinga kaže na interes pomesti pod preprogo odgovornost za slabe naložbe državnih bank, ki so v glavnem nastale v obdobju 2006-2008.

A v. d. direktorja direktorata za javno premoženje in finančni sistem na ministrstvu Matej Runjak je zagotovil, da so bili pri pripravi zakona v stikih z OECD-jem, končno besedilo pa jim bodo poslali tudi na vpogled.

To bo največji prenos premoženja v zgodovini države iz lastništva Republike Slovenije v last holdinga SDH. V lastništvo holdinga bodo preneseni tako celotna proizvodnja in distribucija energetike, tri ključne banke, največje zavarovalnice, pozavarovalnica, telekomunikacije, luška, letališka, železniška, cestna in plinska infrastruktura kot tudi Pošta, DSU, Sod in Kad. Gre za okoli 11 milijard evrov državnega premoženja.

AUKN
Šušteršič: Holding bo ustvarjal premoženjsko rezervo
Marko Golob o novem državnem holdingu