Čeprav gre za izredno kulturno dediščino, še vedno ni jasno, kdo bo poskrbel za hidrante.

Na ministrstvu zagotavljajo, da je v izdelavi konservatorski načrt, ki bo predvidoma končan še letos. Kot dodajajo, se država zaveda, da je Ptujski grad kot celota izjemno pomemben kulturni spomenik z razvojnim potencialom za mesto Ptuj v kulturnem turizmu. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Ptujski mestni svetnik Milan Klemenc je ob nedavnem katastrofalnem požaru katedrale Notre-Dame v Parizu na mestno občino naslovil pobudo, da je treba takoj zagotoviti požarno varnost na tem največjem ptujskem dragulju.

Kot član svetniške skupine prejšnjega župana Mirana Senčarja je ob tem pojasnil, da so si na mestni občini že od leta 2017 prizadevali za pridobitev služnostne pravice ministrstva za kulturo za obnovo električnega in vodovodnega omrežja. Za omenjena dela je občina takrat prejela kulturno varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, a se projekta ni lotila, ker naj bi bil dodaten pogoj izdelava konservatorskega načrta.

Klemenc je še zatrdil, da naj bi bili takratni predstavniki ptujske občine neuradno obveščeni, da ministrstvo za kulturo ni naklonjeno izdaji služnostne pravice. Ker naj bi občina v preteklosti večkrat neuspešno skušala dobiti soglasje za gradnjo, je novo mestno oblast pozval, da se takoj loti projekta, s soglasjem ministrstva ali brez, in tako zaščiti izredno pomemben kulturni spomenik. "Vložena je kandidatura Ptuja za Evropsko prestolnico kulture, a ne vem, kako jo bomo zagovarjali s prazno veduto mesta, če se kaj zgodi. Verjamem, da bo županja k rešitvi vprašanja resno pristopila, saj prihaja iz istih vrst kot aktualni minister," je še dodal mestni svetnik.

Ptujski grad je bil lani zelo dobro obiskan. Foto: MMC RTV SLO

Na pristojnem ministrstvu so poudarili, da je s požarno varnostjo gradu najbolje seznanjen pokrajinski muzej kot pogodbeni upravljavec objekta, ob tem pa dodali, da je ptujska občina že leta 2010 pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda, ki pa je maja 2014 poteklo.

Na ministrstvu tudi pravijo, da mora občinska javna služba, in ne država, po lani pridobljenem mnenju državnega odvetništva zagotoviti zadostno oskrbo s pitno vodo za objekte na območju mestne občine, torej tudi za območje gradu.

Ob tem so spomnili na nedavni delovni obisk ministra Zorana Pozniča s strokovnimi sodelavci na Mestni občini Ptuj, kjer so se med drugim dogovorili, da bo v kratkem sledil operativni sestanek ministrstva s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož in predstavniki občine.
Na ministrstvu za kulturo pa so tudi zanikali trditve Klemenca, da naj ne bi bili naklonjeni izdaji služnostne pravice. Kot zatrjujejo, služnost zaradi gradnje hidranta ni bila nikoli vprašljiva, o čemer so občino z dopisom zadnjič obvestili 20. marca lani.

"Ptuj vidimo kot en sam spomenik kulture, ki ima izreden potencial za razvoj kulturnega turizma v prihodnjih letih," je ob svojem obisku Ptuja dejal minister za kulturo Zoran Poznič. Foto: BoBo

Končna odgovornost je na strani države
Očitno pa nejasnosti glede financiranja hidrantnega omrežja ostajajo. Kot je povedala županja Nuška Gajšek, z mnenjem državnega odvetništva niso seznanjeni, zato ga ne morejo komentirati. Hkrati pa je poudarila, da je tudi občina zaradi omenjene problematike pridobila številna mnenja različnih institucij.

Eno takih je mnenje uprave za zaščito in reševanje, s katerim je bilo seznanjeno tudi ministrstvo in iz katerega izhaja, da je za zagotovitev virov vode za požarno varnost na gradu odgovoren lastnik objekta, torej država. "V skladu s tem mnenjem smo od ministrstva za kulturo lani prejeli dopis, v katerem navajajo, da so pripravljeni prevzeti financiranje izvedbe hidrantnega omrežja," je še dodala Nuška Gajšek.