Z ministrstva za kulturo sporočajo, da se lahko kulturnim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi, podeli
Z ministrstva za kulturo sporočajo, da se lahko kulturnim društvom in drugim nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi, podeli "status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture", če njihovo delovanje na tem področju presega interese ustanoviteljev oziroma članov in je splošno koristno. Foto: BoBo

Predlog pravilnika temelji na njegovih starejših različicah, ki določajo kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov nevladnih organizacij (NVO) na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je pri pripravi upoštevalo tudi pravilnike drugih resorjev in pobude, ki so jih nanj naslovile organizacije in tudi posamezniki.

Morebitne predloge, pripombe in mnenja na ministrstvu za kulturo zbirajo do 21. decembra.

Predlog pravilnika izhaja iz zakona o NVO-jih iz leta 2018, ki opredeljuje njihovo delovanje. Kriterije, s katerimi organizacije izkazujejo pomembnejše dosežke svojega delovanja, podrobneje določijo ministri, pristojni za področja, na katerih te organizacije delujejo.

Sorodna novica Kulturni NVO-ji pričakujejo ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ustvarjalcev

Po novem dodano še področje medijev
Kot omenjeno, je novost v pravilniku področje medijev, glede katerega je sicer javni interes opredeljen v zakonu o medijih. V predlaganem pravilniku so podrobneje določeni kriteriji, ker je področje medijev specifično in se razlikuje od drugih področij kulture, opredeljenih v zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Status v javnem interesu na področju medijev bodo sicer lahko pridobile le nevladne organizacije, opredeljene v zakonu o nevladnih organizacijah, so pojasnili na ministrstvu.

NVO-ji, ki delujejo na področju medijev, bodo morali glede na predlagani pravilnik za podelitev statusa v javnem interesu izkazovati, da so stanovske organizacije, prejemnice nagrad ter da skrbijo za razvoj področja in poklicev. Izkazati bodo morali tudi, da prispevajo k pluralnosti, etičnemu novinarstvu, preverjanju dejstev in uveljavljanju načel kulturne raznolikosti, so še sporočili z ministrstva.

Več kot 90 odstotkov NVO-jev brez zaposlenih
V Sloveniji deluje več kot 27.000 NVO-jev, ki so dejavni na področjih vse od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja do civilne zaščite in skoraj vseh področij delovanja današnje družbe. Podatki kažejo, da več kot 90 odstotkov NVO-jev pri nas nima zaposlenih, so zapisali na sektorju za statusne zadeve ministrstva za kulturo.