Člani etične komisije Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija v pozivu ministru za kulturo Vasku Simonitiju opozarjajo, da muzeje k strokovnosti in etičnosti poleg zakonodaje zavezuje Icomov Kodeks muzejske etike. Foto: BoBo
Člani etične komisije Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija v pozivu ministru za kulturo Vasku Simonitiju opozarjajo, da muzeje k strokovnosti in etičnosti poleg zakonodaje zavezuje Icomov Kodeks muzejske etike. Foto: BoBo

Pri delovanju ministrstva za kulturo zaznavajo namreč "zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja ter razgradnjo pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij," so zapisali člani slovenskega Icoma.

Iz-brisati kulturo

Po njihovem prepričanju se zniževanje standardov muzejskega strokovnega delovanja in razgradnja pojmovanja muzejev kot strokovno neodvisnih institucij kaže v hitrem spreminjanju ustanovnih aktov muzejskih institucij, vprašljivem kadriranju direktorjev in predlogih za ustanovitev muzeja, ki v svojem poslanstvu ne bi sledil muzeološkim standardom.

Nadalje opozarjajo na neprimernost hitrega spreminjanja ustanovnih aktov muzejskih institucij brez konkretnih utemeljitev ustanovitelja. Kot so zapisali, ustanovni akt med drugim zagotavlja stalnost muzeja in s tem kontinuiteto muzejskega dela, kar so temelji za strokovno in etično neoporečno delovanje teh zavodov.

Celotni poziv etične komisije Icom
Slovenija lahko preberete tukaj.

Etična komisija vztraja tudi pri spoštovanju zavez strokovnosti in etičnosti na muzejskem področju, zato poziva k spoštovanju strokovnih, muzeoloških in menedžerskih referenc pri imenovanju direktorjev muzejskih institucij. Hkrati opozarja na pomen izogibanja navzkrižju interesov pri opravljanju muzejskega poklica oziroma pri vodenju muzejske ustanove. Ob tem poudarja predvsem izogibanje trgovini z naravno in kulturno dediščino ter zasebnemu zbiranju, ki lahko vodita v neetično ravnanje.

Mesto srečevanja različnih glasov in razumevanj dediščine
"Komisija opozarja tudi, da mora biti muzejsko delovanje spoštljivo do vseh različnih identitet in interpretacij dediščine, saj so muzeji prostori, ki ob sodelovanju s skupnostmi, iz katerih dediščina izhaja, omogočajo srečevanja različnih glasov in razumevanj dediščine ter pri tem upoštevajo nacionalno, regionalno, lokalno, etnično, versko ali politično identiteto dediščine," je svoj poziv sklenila etična komisija ICOM Slovenija.

Etnološka združenja ne podpirajo izbire nove direktorice SEM-a

Novi vodji Etnografskega in Narodnega muzeja
Spomnimo, da je bila septembra za direktorico Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) izbrana Natalija Polenec, ki sicer ima vodstvene izkušnje v muzeju – med drugim je bila vršilka dolžnosti direktorice Tehniškega muzeja – nima pa ustrezne, etnološke, izobrazbene in poklicne poti za vodenje osrednje etnološke ustanove.

Vodenje Narodnega muzeja Slovenije bo decembra prevzel Pavel Car

S 1. decembrom je bil na mesto direktorja Narodnega muzeja Slovenije imenovan Pavel Car, čigar imenovanje je postalo mogoče šele, ko je vlada avgusta spremenila ustanovitveni akt muzeja tako, da je nekoliko omilila merila za to delovno mesto.

Trenutno pa poteka postopek javnega razpisa za direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana, za katerega na ministrstvu predvidevajo, da bo končan še v tem koledarskem letu. Ministrstvo namerava objaviti tudi že tretji razpis za delovno mesto direktorja Moderne galerije.