Nemi film Zora: pesem dveh ljudi (Sunrise: A Song of Two Humans) je ameriška ljubezenska drama iz leta 1927. Govori o dvojnem življenju glavnega junaka Sunrisa, ki se je zapletel v ljubezenski trikotnik s svojo ljubečo ženo in z žensko iz mesta. Foto: IMDb
Nemi film Zora: pesem dveh ljudi (Sunrise: A Song of Two Humans) je ameriška ljubezenska drama iz leta 1927. Govori o dvojnem življenju glavnega junaka Sunrisa, ki se je zapletel v ljubezenski trikotnik s svojo ljubečo ženo in z žensko iz mesta. Foto: IMDb

Orgelski kino
Slovenska filharmonija
17. 9. ob 19.30

Razlogov za praznovanje je vsekakor dovolj; skupina slovenskih organistov, pedagogov in izdelovalcev orgel si je namreč ob ustanovitvi zadala več ciljev, ki jih je skozi dve desetletji tudi uresničila. Glavni cilj pa je, kot so zapisali, osvetlitev poudarka, da so orgle vrhunsko umetniško glasbilo, kar je v Sloveniji kljub dolgoletnemu trudu še vedno premalo prezentno splošno prisotno vedenje.

V dveh desetletjih so člani Slovenskega orgelskega društva poskrbeli za organizacijo številnih idejno različnih in inovativno zasnovanih projektov, s katerimi so obogatili slovenski kulturni prostor: Slovenski orgelski ciklus, Slovenski orgelski dan, Revija mladih slovenskih orglavcev, mednarodne orgelske šole in seminarji so se uveljavili kot stalni projekti, živo in dejavno so sodelovali z mediji in različnimi ustanovami, župnijami ter tudi z mednarodnimi ustanovami oz. državami z visoko razvito orgelsko kulturo. Posebno pozornost Slovensko orgelsko društvo namenja izobraževanju in tako širi poznavanje ter zanimanje za orgelsko umetnost, z organizacijo izobraževalnih projektov pa mladim, ki se odločijo za učenje orgel, nudi še dodatno možnost izpopolnjevanja, javnega nastopanja in spoznavanja vrstnikov. Člani so najdejavnejši na področju orgelskega šolstva, v sklopu katerega organizirajo predavanja, mednarodne seminarje in študijske skupine za učitelje orgel, posebno skrb namenjajo tudi vzgoji cerkvenih organistov in ohranjanju slovenske orgelske dediščine.

Foto: Slovensko orgelsko društvo
Foto: Slovensko orgelsko društvo

Dvajsetletnico svojega obstoja bodo proslavili na prav poseben način – z Orgelskim kinom, ki bo 17. septembra ob 19.30 v dvorani Marijana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Na glasbeno-vizualni predstavi bo z orgelskimi improvizacijami k nememu filmu Zora, pesem dveh ljudi nastopil francoski organist mlajše generacije Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Glasbenik obvladuje raznovrsten in širok repertoar, ki sega od orgelske klasike različnih slogovnih obdobij do transkripcij simfoničnih del, veliko pozornosti pa namenja prav umetnosti improvizacije – spremljanje nemih filmov z orglami mu je v posebno zadovoljstvo.

Če ste torej ljubitelji nemega filma in kraljice inštrumentov, ki se bo tokrat gotovo preoblekla v nenavadne zvočne barve in ustvarila posebna razpoloženja, ne zamudite tega posebnega dogodka danes zvečer v Slovenski filharmoniji!

Posnetkom orgelskih improvizacij bo mogoče prisluhniti na 3. programu Radia Slovenija – Programu Ars v oddaji Obiski kraljice, in sicer 25. septembra in 2. oktobra ob 18.30.