Eden najpomembnejših pisateljev 20. stoletja je veliko svojih del pustil nedokončanih, kljub izrecni želji, da se uničijo, pa jih je objavil njegov prijatelj Max Brod. Med Kafkova najbolj znana dela sodijo romani Proces, Grad in Amerika ter zgodbi Preobrazba in V kazenski koloniji. Kafka je pod vplivom nemškega ekspresionizma in simbolizma, judovskih mitov, psihoanalize in filozofije razvil svojevrsten aforističen, alegorično-enigmatičen slog, v katerem se realistične podrobnosti mešajo s perspektivo prehajanja iz stvarnega v sanje, njegov slog določajo tudi fantastični elementi in parabole. Foto: Wikipedia
Eden najpomembnejših pisateljev 20. stoletja je veliko svojih del pustil nedokončanih, kljub izrecni želji, da se uničijo, pa jih je objavil njegov prijatelj Max Brod. Med Kafkova najbolj znana dela sodijo romani Proces, Grad in Amerika ter zgodbi Preobrazba in V kazenski koloniji. Kafka je pod vplivom nemškega ekspresionizma in simbolizma, judovskih mitov, psihoanalize in filozofije razvil svojevrsten aforističen, alegorično-enigmatičen slog, v katerem se realistične podrobnosti mešajo s perspektivo prehajanja iz stvarnega v sanje, njegov slog določajo tudi fantastični elementi in parabole. Foto: Wikipedia