Igor Cvetko se že desetletja namenja raziskovanju in ohranjanju ljudskega izročila. Foto: Wikipedia
Igor Cvetko se že desetletja namenja raziskovanju in ohranjanju ljudskega izročila. Foto: Wikipedia
Dr. Karel Štrekelj
Nagrada je poimenovana po Karlu Štreklju, raziskovalcu slovenske historične slovnice, dialektologije in etnologije. Foto: www.komen.si

V prepletu in dopolnjevanju različnih področij je Cvetko svoje institucionalno in svobodno delovanje posvetil etnomuzikologiji, lutkovnemu gledališču, ilustratorstvu, pedagogiki in varovanju duhovne kulture, so v obrazložitvi nagrajenca zapisali člani komisije.

V ospredju njegovega delovanja so otroško izročilo, pesmi, igre, zvočila. V središču njegove pozornosti je zvok kot ena najobčutljivejših povezav in odnosov med naravo in človekom ter med ljudmi v različnih družbenih okoljih; zaznavanje, ustvarjanje in podoživljanje zvoka zlasti v otroški dobi, v ogledalu današnjega časa, toda z vedenjem in izkušnjami rodov pred nami. Njegovo terensko delo, zbiranje in raziskave so omogočili izdajo več publikacij za otroke, Cvetkove raziskave ljudskega izročila in objave odstirajo tudi bogastvo najmanjših otroških iger, prstnih iger - tudi v obliki gledališča.

Štrekljeva nagrada, ki jo letos podeljujejo 14-ič, je namenjena posameznikom in skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Cvetku bodo nagrado izročili v nedeljo na slovesnosti na dvorišču Štrekljeve domačije na Gorjanskem pri Komnu.

Cvetko je po študiju kemije in pozneje muzikologije najprej nekaj let poučeval, potem pa se je posvetil znanstveno raziskovalnemu delu na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC-ju SAZU-ja, med letoma 1990 in 2000 pa je tudi predaval na mariborski pedagoški fakulteti. Raziskoval je vokalno in instrumentalno glasbeno tradicijo, še posebej pa se je posvetil vlogi zvoka v šegah in otroškemu glasbenemu izročilu, intenzivno pa se ukvarja tudi z lutkarstvom. Kot kustos sodeluje tudi v Slovenskem etnografskem muzeju.

Odlična Štrekljeva zbirka Slovenske narodne pesmi
Nagrada je poimenovana po Karlu Štreklju, rojenem leta 1859 na Gorjanskem pri Komnu, ki je bil znanstveni raziskovalec slovenske historične slovnice, dialektologije in etnologije. Pri Slovenski matici je prevzel skrb za izdajo slovenskih ljudskih pesmi in pripravil zbirko Slovenske narodne pesmi. Kot piše na spletni strani občine Komen, je bila izdaja te zbirke ob izidu najboljša in najobširnejša taka zbirka pri slovanskih narodih.

Dosedanji nagrajenci so Jasna Majda Peršolja (2013), Marija Stanonik (2012), Engelbert Logar (2011), Viljem Černo (2010), Mirko Ramovš (2009), Julijan Strajnar (2008), Jasna Vidakovič (2007), Janez Dolenc (2006), Marija Kozar - Mukič (2005), Mira Omerzel - Mirit (2004), Zmaga Kumer (2003), Milko Matičetov (2002), Pavle Merku (2001).