Kot e zapisala Eva Kraševec, predstava Želim si ... spregovori o posamezniku na najiskrenejši način, saj se dotika polja njegovega intimnega hrepenenja. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Kot e zapisala Eva Kraševec, predstava Želim si ... spregovori o posamezniku na najiskrenejši način, saj se dotika polja njegovega intimnega hrepenenja. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Želim si …
Predstava temelji na devetih izbranih besedilih, ki so jih podpisali pisci, stari od 10 do 15 let. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
Želim si …
Kolaž dramskih prizorov ustvarja fragmentarno pripoved o štirih najstnikih, prijateljih iz plesne šole, ter sledi njihovemu intimnemu doživljanju sveta, odnosom in vezem. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Želim si ..., ki jo bodo premierno uprizorili danes na Velikem odru ljubljanske Drame, je zgodba, ki je združila devet izbranih besedil natečaja, pod katero se podpisujejo pisci, stari od 10 do 15 let. Zapise sta v celoto povezala dramaturginja Eva Kraševec in Juš A. Zidar, ki je prevzel tudi režijo.

Predstava Želim si ... prek zgodb o štirih najstnikih, prijateljih iz plesne šole, pripoveduje o lepoti sproščenega in varnega prijateljskega odnosa in o njegovi minljivosti. Kolaž dramskih zgodb sledi njihovemu intimnemu doživljanju sveta, odnosom in vezem, ki jih pletejo drug z drugim, z družino in z učitelji, ter njihovemu druženju stran od šolskih obveznosti in vsakodnevnih odgovornosti.

Prek posameznih zgodb vseh protagonistov uprizoritev gledalca popelje skozi občutenje posameznikove nemoči pred avtoriteto, skozi strah pred neuspehom ter strah pred zavrnitvijo in zapuščenostjo, so še zapisali v Drami.

Igrajo ...
V predstavi igrajo Maja Sever, kjer jo je presenetilo, kako so se vsi našli v tekstih, ki so jih napisali najstniki, Sabina Kogovšek, Tina Vrbnjak, Nina Ivanišin, Matic Lukšič in Vojko Zidar. Scenografka je Ajda Primožič, kostumografka Tina Bonča, koreograf Gregor Luštek, avtor glasbe pa Jurij Alič.

Na natečaj, ki je lani potekal na temo Želim si, da bi se zgodilo drugače, je besedila poslalo 60 avtorjev. Izbranih devet je šlo še skozi dodatno sito - jesenske delavnice kreativnega pisanja, kjer so se izkristalizirala, nato pa sta jih Kraševčeva in Zidar povezala v novo samostojno celoto.

Eva Kraševec pojasnjuje, da so se zavedali, da bodo mladi avtorji, ki niso pisci, svoje želje iz svoje osebne situacije znali ubesediti le do določene mere. Na delavnicah kreativnega pisanja so nato skušali od teh avtentičnih koščkov stopiti še korak naprej. V procesu dela se je pokazalo, da se mladi avtorji niso postavili v trdno avtorsko pozicijo, da pa tudi niso bili pripravljeni sprejeti vsega, kar jim je bilo predlagano. Prve posege v besedila so tako naredili že skupaj z avtorji, nato pa sta z Zidarjem razmislila o celoti. Ta, kot je poudarila Kraševčeva, ni bila popolnoma zaključena, svoj avtorski del so k njej prispevali tudi igralci.

O univerzalnih problemih in vlogi posameznika znotraj skupnosti
Ustvarjalci so si predvsem prizadevali, da se v uprizoritveni obravnavi ne bi izgubila avtentičnost in svežina materiala, zato so se skušali izogniti pokroviteljskemu odnosu. V svojih besedili so najstniki opredelili problemski svet, ki se jim zdi pomemben za obravnavo, se je pa pokazalo, da njihova besedila govorijo o problemih, ki so še vedno tudi naši. Veliko so se ukvarjali tudi s skupnostjo in posameznikom ter kako ta vidi sebe znotraj skupnosti.