Hranilnica Dravske banovine. Foto: Rok Omahen
Hranilnica Dravske banovine. Foto: Rok Omahen
Spomenik Wilhelmu von Tegetthoffu na Dunaju. Foto: Rok Omahen
Spomenik Wilhelmu von Tegetthoffu na Dunaju. Foto: Rok Omahen

Poleti 1931 so se Mariborčani lahko pohvalili z novo in moderno poslovno-stanovanjsko stavbo, ki se je gradila na križišču Slovenske in takratne Gosposke ulice, danes Tyrševe ulice. Na mestu, kjer so zgradili novo stavbo, je predtem stala rojstna hiša avstrijskega viceadmirala Wilhelma von Tegetthoffa (1827–1871), ki je leta 1866 v bitki pri Visu premagal precej močnejšo italijansko mornarico. Nekaj več o tem pa v prispevku o velikem admiralu Antonu Hausu (1851–1917) ter v prispevku o prvem hoverkraftu na svetu, ki je bil splavljen v Puljskem zalivu, pred več kot stoletjem. Vrnimo se zdaj k zgodbi o stavbi Hranilnice Dravske banovine ter si oglejmo, kako se je v časopisju poročalo o novi mestni pridobitvi.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših pa tudi popolnoma vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih in zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik "Jutra2), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Najlepša palača Maribora
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Mariborski večernik »Jutra«, 3. avgusta 1931: "Najlepša palača Maribora bo vsekakor palača Banovinske hranilnice, zgrajena na vogalu Slovenske in Gosposke ulice na kraju, kjer je stala poprej Tegetthoffova rojstna hiša. Stavba je že pod streho in je bil v soboto običajni likof [pojedina, pitje po končanem večjem gradbenem delu]. Posebnost palače bodo krasne arkade v pritličju in pa horicontalno [horizontalno] premikajoča se okna. Fasada bo obložena z umetnimi kamni, na terasi bodo prhe in prostori za solnčenje. Banka bo imela svoje stopnjišče, napravljeno iz podpeškega marmorja. Poslopje bo štirinadstropno."

"Načrte za palačo, ki bo v ponos našemu mestu, sta izdelala arhitekta gg. Dev in Černigoj, gradbena dela pa sta izvršili gradbeni podjetji inž. Jelenc & Šlajmer in Živic. Slovesnosti dograditve so še razen članov upravnega sveta in ravnateljstva ter uradništva banke udeležili tudi še povabljenci in se je gosp. dr. Štor zbranemu delavstvu v kratkem govoru iskreno zahvalil za njihovo marljivo delo. Palača, ki bo otvorjena najbrže decembra meseca ter bo najmodernejše poslopje v Mariboru, bo pač najlepša nema priča slovenske podjetnosti in tudi sposobnosti."

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Še nekaj več informacij o Hranilnici Dravske banovine, pa tudi drugih zanimivih stavbah v Mariboru, si lahko ogledate na tej povezavi.

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si