Na ministrstvu za kulturo dodajajo, da se sprejete pripombe pretežno nanašajo na dejavnost knjižnic, muzejev in pristojnosti lokalnih skupnosti pri varovanju kulturne dediščine. Foto: MMC RTV SLO/Ivana Zajc
Na ministrstvu za kulturo dodajajo, da se sprejete pripombe pretežno nanašajo na dejavnost knjižnic, muzejev in pristojnosti lokalnih skupnosti pri varovanju kulturne dediščine. Foto: MMC RTV SLO/Ivana Zajc

Z resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2021–2028 si želijo na ministrstvu slovensko kulturo uveljaviti kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. "Za dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene demokratične družbe," so zapisali ob začetku zbiranja predlogov in pripomb.

Ob tem dodajajo, da resolucija ne prinaša prelomnih sistemskih novosti, "temveč poskuša smiselno in konstruktivno nadgraditi tiste strukturne rešitve, ki so se že pokazale za uspešne in pozitivne, pomembno pa je, da pri tem upošteva posledice, ki jih je kulturno-kreativnemu sektorju prizadejala pandemija".

Ministrstvo nizko število pripomb razume kot potrditev

Nizko število pripomb razumejo kot potrditev, da ministrstvo za kulturo v resoluciji "celostno obravnava in povezuje različna področja". Drugačnega mnenja so v Asociaciji, kjer so na ministrstvo poslali daljši odziv, za STA pa so zapisali, da predlog NPK-ja spremlja kar nekaj težav.

"Najočitnejša je zagotovo, da vlada po tem, ko je v zadnjem letu in pol brez obstoječih smernic NPK-ja močno posegla v področje kulture, ob izteku mandata kljub temu skuša sprejeti ključen področni strateški dokument," so prepričani v Asociaciji.

Asociacija: Zastarelo videnje kulturnega resorja

"Problematično je tudi precej zastarelo videnje resorja kulture kot tistega, ki naj bi se posvečal narodni identiteti in podobnim usmeritvam, medtem ko je jasno, da imata kultura in umetnost izkazano cel kup drugih kvalitet – krepitev inovativnosti, dober vpliv na zdravje, bogat prispevek h gospodarstvu – ki bi jih bilo ob razvoju področja treba dajati v ospredje," so zapisali v Asociaciji in kot veliko težavo poudarili še izjemno ohlapnost dokumenta. Ta je po njihovi oceni sicer bolj posledica preteklih slabih zakonodajnih sprememb.

V Asociaciji zato predlagajo številne ukrepe, "glede na številne probleme pa je skorajda na mestu vprašanje, ali ne bi potrebovali kar novega predloga, pred tem pa tudi ustrezno spremembo zakonodaje, ki bi NPK naredila spet bolj operativen", so še zapisali v združenju.