Romi so imeli priložnost spoznati Evropski parlament, sodelovali so v številnih mednarodnih razpravah in s ključnimi deležniki spregovorili ter delili svoje mnenje, izkušnje in predloge, kako izboljšati položaj Romov v Evropi. Foto: Skupina S & D
Romi so imeli priložnost spoznati Evropski parlament, sodelovali so v številnih mednarodnih razpravah in s ključnimi deležniki spregovorili ter delili svoje mnenje, izkušnje in predloge, kako izboljšati položaj Romov v Evropi. Foto: Skupina S & D
Romi na kongresu
Soraya Post, Rominja iz Švedske, ki je svoj sedež poslanke v Evropskem parlamentu zasedla leta 2014, je opozorila na še vedno trajajoče nezaupanje med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo. Foto: Skupina S & D

Romski teden je v belgijski prestolnici združil več kot 40 romskih aktivistov iz vse Evrope. V dobrem tednu dni se je v prostorih evropskih institucij zvrstilo veliko dejavnosti. Romi so imeli priložnost spoznati Evropski parlament, sodelovali so v številnih mednarodnih razpravah in s ključnimi deležniki spregovorili ter delili svoje mnenje, izkušnje in predloge kako izboljšati položaj Romov v Evropi.

Na uradnem kosilu je zbrane romske predstavnike, skupaj s slovensko poslanko v EP-ju Tanjo Fajon, gostila Soraya Post. Rdeča nit letošnjega delovnega kosila je bila predvsem vključevanje Romov, še posebej mladih, izobraženih Romov v politične procese na lokalni, državni in evropski ravni.

Postova, Rominja iz Švedske, ki je svoj sedež poslanke v Evropskem parlamentu zasedla leta 2014, je opozorila na še vedno trajajoče nezaupanje med večinskim prebivalstvom in romsko skupnostjo. "Čas je, da mladim, izobraženim Romom damo priložnost, da sodelujejo pri vseh pomembnih procesih na raznih področjih, tudi v politiki. A žal so za številne vrata še vedno zaprta," je sklenila Postova. Kot je povedala za Radio Slovenija, je v zadnjih letih v porastu tudi anticiganizem in diskriminacija do Romov.

Na srečanju s predstavniki romske skupnosti v Evropskem parlamentu smo poleg Romov zasledili tudi predstavnike Sintov, ki pa v Sloveniji žal ne sodelujejo pri razpravah na politični ravni. Ena pomembnejših misli, ki so jo Romi skupno podprli, je, da Evropski parlament in EU v prihodnosti Rome in Sinte vključita že v začetni razvoj idej in morebitnih predlogov za spremembe zakonodaje o Romih in Sintih v Evropi. "Z Romi za Rome," je misel povzela Postova.

Da je tako, se strinja tudi evroposlanka Fajonova, ki pravi, da poleg že tradicionalnega tedna Romov v Bruslju organizirajo tudi razne prireditve in srečanja z Romi, ter da se z romsko tematiko srečujejo skozi vse leto, ne samo ob svetovnem dnevu Romov v aprilu.

Na kongresu v sredo je na anticiganizem, oteženo vključevanje Romov v družbo in pomembnost izobrazbe opozoril tudi nekdanji komisar za človekove pravice, Thomas Hammarberg, ki se zdaj pri Svetu Evrope zavzema za pravice in politično opolnomočenje Romov.

Med razpravo so Romi evropske predstavnike opomnili na številne nepravilnosti oziroma na to, da je na papirju pogosto zapisano veliko več, kot se v resnici izvaja. "Tega se zavedamo tudi pri stranki socialnih demokratov v EP-ju," doda Fajonova. Spregovorili so tudi o položaju Rominj, ne samo znotraj romske skupnosti, ampak v širši družbi, ki marsikje še vedno ostaja deprivilegiran.

Ob svetovnem dnevu Romov, ki ga vsako leto 8. aprila zaznamujemo tudi v Sloveniji, se bodo po državi zvrstile številne prireditve, s katerimi romska društva želijo spomniti na bogato romsko kulturo in krepitev medkulturnega dialoga. Osrednje slovesnosti, ki bo v petek v Murski Soboti, se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.