Mestna občina Celje bo kupila deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Foto: EPA
Mestna občina Celje bo kupila deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Foto: EPA

Celjska občina je lani sprejela celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa, s katero se ne spopadajo le evropska, temveč tudi slovenska mesta. Eden izmed ukrepov je uvedba javnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo povečala mobilnost v Celju in posledično zmanjšala potrebo po uporabi osebnih motornih vozil za vsakodnevne migracije, so sporočili s celjske občine.

Občina pa bo najprej ponudila kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse in načrtne linije, pri čemer je zelo pomembna tudi pogostost prevozov. Poleg tega bo na različne načine spodbujala uporabo javnega potniškega prometa.

Na Eko sklad je občina vlogo, s katero je zaprosila za subvencijo za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin, oddala marca. Najprej bodo kupili deset takšnih avtobusov. Javni potniški promet bo predvidoma vzpostavljen do konca leta, ko bodo v naselju Trnovlje zgradili polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin.