Vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je sicer dobil pravno mnenje, ki pravi, da za svoje zasebne nastope soglasja sveta zavoda ne potrebuje, saj njegovo umetniško nastopanje ne predstavlja konkurence dejavnosti zavoda, ki ga vodi, in ne sodi v njegov opis del in nalog. Foto: BoBo
Vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je sicer dobil pravno mnenje, ki pravi, da za svoje zasebne nastope soglasja sveta zavoda ne potrebuje, saj njegovo umetniško nastopanje ne predstavlja konkurence dejavnosti zavoda, ki ga vodi, in ne sodi v njegov opis del in nalog. Foto: BoBo

Po poročanju Dnevnika Festival Ljubljana očitke pripisuje anonimkam, ki naj bi se pojavile po izredni odpovedi eni izmed delavk zavoda. Določena vprašanja so vzbudila zanimanje nadzornega odbora ljubljanske občine, zato je župan Zoran Janković službi občine za notranjo revizijo naročil pregled. Ta je odkrila več vprašljivih poslov, ni pa dala odgovora na vprašanje, ali je Brlekovo početje nezakonito ali ne.

Z domnevnimi nepravilnostmi pri vodenju Festivala Ljubljana se je ukvarjala tudi protikorupcijska komisija, ki pa je ugotovila, da direktor javnega zavoda ni funkcionar in da zanj določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne veljajo. Posledično so prijavo odstopili inšpektoratu za delo, finančni upravi in Policijski upravi Ljubljana.

Dolg seznam očitkov
Seznam očitkov je po navedbah Dnevnika precej obsežen, od zaposlovanja družinskih članov do izkoriščanja službenih poti za postranski zaslužek. Brlek, sicer klarinetist, je kot vodja Festivala Ljubljana veliko na poti, vendar službena potovanja niso vedno samo službene narave, saj dnevi uradno službenih potovanj pogosto sovpadejo z njegovimi osebnimi nastopi, je razvidno iz nekaterih dokumentov.

Brlek je sicer dobil pravno mnenje, ki pravi, da za svoje zasebne nastope soglasja sveta zavoda ne potrebuje, saj njegovo umetniško nastopanje ne predstavlja konkurence dejavnosti zavoda, ki ga vodi, in ne spada v njegov opis del in nalog. V službi za notranjo revizijo pa so kljub temu opozorili, da obstaja možnost navzkrižja interesov med različnimi Brlekovimi funkcijami.

"Ko sem imel kje kakšen koncert, je te stroške v celoti ali v večini plačal organizator - torej letalski prevoz, hotele in podobno," je povedal Brlek in dodal, da je v primerih, ko se je s kom v istem kraju dogovarjal za prireditev in je "prišlo ali do kosila ali do večerje", to plačal na stroške Festivala Ljubljana.

Ker je bil v igri račun, je bilo treba odpreti potni nalog, sam pa ni dobil polnih dnevnic in pokritih stroškov od festivala, kar je po njegovih besedah jasno vidno tudi v poročilu. Na ta način je Festival Ljubljana po njegovih trditvah prihranil ogromno denarja.

To so dejstva, ki stojijo, še pravi Brlek in dodaja: "Vse je tako, kot je treba, in to so revizije tudi potrdile. Se pa pri poslovanju zgodijo manjše napake, ampak mislim, da je to povsod."

Ustvarjanje vtisa nepristranskosti
Vodja ljubljanskega festivala naj bi se na glasbenih nastopih tudi pogosto pojavljal s posamezniki, ki so hkrati nastopajoči na ljubljanskem festivalu ali pa so posredniki oziroma agenti za nastopajoče na festivalu.

V mestni službi za revizijo se strinjajo, da se s tem ustvarja vtis, da direktor zavoda ni nepristranski pri odločanju o nastopajočih, se pa hkrati strinjajo tudi s tem, da je število vrhunskih umetnikov omejeno.

Zato so svetu zavoda predlagali, da naj, ko funkcija direktorja in umetniškega vodje ni ločena, načrtovanje in izvedbo programa podrobno nadzira. Mestni občini pa so predlagali, naj funkcijo direktorja loči od funkcije umetniškega vodje.

Brleku se to zdi nesmiselno, po njegovih besedah enako tudi svetu zavoda, ker bi to pomenilo dve plači. Sam opravlja delo umetniškega vodje že ves čas in tudi v ustanovitvenem aktu zavoda je predvideno, da to opravlja ena oseba, pravi Brlek, ki, kot poudarja, dobiva samo plačo direktorja.