Golte so bile lani še v postopku poravnave. Foto: BoBo
Golte so bile lani še v postopku poravnave. Foto: BoBo

Od preteklega tedna tako največji lastnik družbe Golte ni več Premogovnik Velenje s hčerinskima družbama PV Invest in HTZ Velenje, navaja Večer. Upravljavca zgornjesavinjskega smučarskega središča, družbo Golte, so do zdaj imele v rokah poleg lokalnih podjetnikov še bližnje občine, med drugim je največji, skoraj triodstotni delež imela Mestna občina Velenja.

Občine in drugi družbeniki, ki so imeli prvi pravico do vplačila, se za to niso odločili. Minimalni prag dokapitalizacije je znašal 200.000 evrov, Sikom invest pa je vplačal 450.000 evrov, od tega je odkupil del terjatev bank. Ali za nakupom stoji Brezovnik sam ali kdo drug, denimo kakšen ukrajinski poslovnež, je trenutno težko reči, piše Večer.

Pred skupščino družbe Golte, ki je bila 27. februarja 2017, sta imeli hčerinski družbi Premogovnika Velenje PV Invest in HTZ Velenje v družbi Golte 59,03-odstotni oz. 16,4-odstotni delež. Po dokapitalizaciji ima PV Invest v lastništvu družbe Golte 13,77 odstotka, HTZ Velenje pa 3,83 odstotka, so pojasnili v Premogovniku Velenje. Ta se za dokapitalizacijo ni odločil, saj je v fazi poslovnega prestrukturiranja.

Družba Golte se je sicer več let soočala s težavami v poslovanju. Med drugim je bila od julija 2015 do sredine marca 2016 v postopku poenostavljene prisilne poravnave.