Janković hoče izvesti projekte. Opozicija trdi, da predvolilne. Foto: BoBo
Janković hoče izvesti projekte. Opozicija trdi, da predvolilne. Foto: BoBo

Župan Zoran Janković je že pred sejo dejal, da so v proračun vključili tisto, kar je treba urediti do konca leta, ne pričakuje pa, da bo vse realizirano. "Projekt je treba imeti v rebalansu, če ga želimo začeti," je dejal in poudaril, da še en rebalans letos ne bo potreben.

Zeleno luč so svetniki prižgali tudi predlogu odloka o proračunu za leto 2019, po katerem naj bi občina zbrala 421 milijonov evrov prihodkov, leto pa naj bi sklenila z dobrih devet milijonov evrov presežka. Oba proračunska dokumenta so svetniki potrdili skoraj brez razprave, je pa vodja svetniškega kluba NSi-ja Mojca Kucler Dolinar dejala, da gre za "nabor predvolilnih projektov".

Več pozornosti so svetniki na današnji seji namenili športni strategiji do leta 2028. V naslednjih letih naj bi bilo po načrtih za programe športa namenjenega okoli 10 odstotkov celotnega letnega proračuna občine, v zadnjem desetletju je bilo zanje na voljo skupaj 86 milijonov evrov.

Mojca Škrinjar je v razpravi dejala, da v dokumentu pogreša obnovo bazena v Tivoliju, a ji je Janković pojasnil, da ta že poteka. Dokument je večina sodelujočih v razpravi pohvalila, se je pa svetnica Levice Nataša Sukič zavzela za večje vključevanje deprivilegiranih slojev prebivalstva, saj po njenem mnenju preveliko finančno breme nosijo starši otrok.

Bolj kritična je bila svetnica SD-ja Irena Kuntarič Hribar. Kot je dejala, v strategiji pogreša evalvacijo trenutnega stanja in pripete kazalnike do leta 2028. Poudarila je tudi, da manjkajo nekatere druge vsebine, nerazumljivo pa se ji zdi, da je v strategiji enak prostor namenjen recikliranju odpadkov po ljubljanskem maratonu in finančni oceni Stožic.

Po njenem mnenju je pohvalno, da občina namenja 10 odstotkov proračuna športu, a bi morali imeti s tega vidika bolje dodelano strategijo s konkretnimi cilji, je dejala.

Ljubljanski proračun spremenjen
Ljubljanski proračun spremenjen