Gradnja Ikeine trgovine v Ljubljani, ki se bo raztezala na približno 30.000 kvadratnih metrih in zaposlovala približno 300 ljudi, naj bi po dosedanjih podatkih trajala 17 mesecev. Foto: Reuters
Gradnja Ikeine trgovine v Ljubljani, ki se bo raztezala na približno 30.000 kvadratnih metrih in zaposlovala približno 300 ljudi, naj bi po dosedanjih podatkih trajala 17 mesecev. Foto: Reuters

Stanovalec je v pritožbi po navedbah časnika Delo oporekal odločitvi Agencije za okolje RS (Arso) v zvezi z varstvom zraka, podzemnih voda in tal, varstvom pred hrupom, svetlobnim onesnaževanjem, ravnanjem z odpadki in nevarnimi snovmi, urejenostjo sanitarij med gradnjo, varstvom pred vibracijami, cestno ureditvijo ter obratovalnim časom trgovskega objekta, zahteval pa je tudi ime odgovorne osebe za čas rušitve objektov in gradnje Ikee.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v odločbi navaja, da stanovalec sredi aprila ni prišel na ustno obravnavo, prav tako ni posredoval pripomb na zapisnik z nje. Zato se njegove pritožbene navedbe štejejo za pritožbeno novoto, ki je po zakonu o upravnem postopku prepovedana, pravijo na ministrstvu, kjer zato o pritožbenih navedbah niso presojali, ampak so odločili, da pritožbo zavrnejo.

Preden bo ljubljanska upravna enota Ikei izdala gradbeno dovoljenje, bo morala počakati na pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja. Ta pa je odvisna od tega, ali bo omenjeni stanovalec sprožil upravni spor z vložitvijo tožbe zoper prvostopenjsko odločbo, za kar ima časa 30 dni.

Težave s pridobivanjem parcel
Poleg pritožbe na izdano okoljevarstveno soglasje pa na Ikeine načrte vplivajo tudi postopki pridobivanja zemljišč, ki so potrebna za gradnjo cest do novega trgovskega objekta. To je naloga Mestne občine Ljubljana, ki je naletela na nepričakovane težave, je pred dnevi poročal Dnevnik. Del potrebnih zemljišč je namreč v lasti družbe Protect GL, ki je v stečajnem postopku. Občina mora prav tako pridobiti še štiri parcele družbe Gradis skupine G, ki je prav tako v stečaju.

Švedski pohištveni velikan je prihod v Ljubljano napovedal jeseni 2014 s podpisom memoranduma o soglasju z ljubljansko občino, s katerim sta se obe strani zavezali k projektu. Trgovski center namerava postaviti v ljubljanskem trgovskem središču BTC, kjer je v začetku leta 2016 kupil približno 84.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče.

Gradnja Ikeine trgovine v Ljubljani, ki se bo raztezala na približno 30.000 kvadratnih metrih in bo zaposlovala približno 300 ljudi, naj bi po dosedanjih podatkih trajala 17 mesecev.