Prodaji športnega centra Hit in njegovemu preoblikovanju v proizvodno halo so nasprotovali sedanji uporabniki in v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo. Foto: Radio Koper
Prodaji športnega centra Hit in njegovemu preoblikovanju v proizvodno halo so nasprotovali sedanji uporabniki in v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo. Foto: Radio Koper

Šempetrsko-vrtojbenski svetniki so na seji občinskega sveta soglasno potrdili namero za odkup. V razpravi so večkrat poudarili, da bo treba najti najemnika in upravljavca, ki bo z najemanjem prostorov za športne dogodke, treninge in druge prireditve znal dobro gospodariti. V nasprotnem primeru bi lahko športni center Hit občino stal precej več, kot bodo plačali za kupnino objekta.

Občina bo za dvorano in zunanje površine plačala dobrih 1,2 milijona evrov. Župan Milan Turk zagotavlja, da je šempetrsko-vrtojbenska občina sposobna sama kupiti to nepremičnino, vendar bo predhodno treba ta denar rezervirati v proračunu občine za leto 2020, delno pa se bo občina morala tudi zadolžiti.

 Župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk, župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in predsednik družbe Intra Lighting, Marino Furlan so podpisali pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice za objekte Športnega centra Hit. Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
Župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk, župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in predsednik družbe Intra Lighting, Marino Furlan so podpisali pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice za objekte Športnega centra Hit. Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Popoldne bosta občini Šempeter - Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica z družbo Intra Lighting podpisali tripartitno pogodbo o nakupni pravici. Šempetrsko-vrtojbenska občina bo po tej pogodbi kadar koli do 30. junija prihodnje leto lahko uveljavljala nakupno pravico in od Intra Lightinga odkupila del nepremičnin, ki jih je slednji kupil od Hita.

Po tej pogodbi naj bi šempetrsko-vrtojbenska občina odkupila 5.000 kvadratnih metrov veliko dvorano, namenjeno za športno dejavnost – med te spadajo veliko košarkarsko igrišče oziroma igrišče za rokomet ali odbojko s tribunami in garderobami, atletska steza ter manjša igrišča za badminton in druge vrste rekreacije. Zunaj dvorane so zunanje površine v velikosti okrog 8.000 kvadratnih metrov.

O prodaji športnega centra Hit so odločali člani nadzornega sveta Hita, dosedanjega lastnika športnega središča in drugih okoliških nepremičnin, konec novembra in dali soglasje k prodaji tako nekdanjega kompleksa Cimos kot tudi bližnjega kompleksa ABK; skupno gre za 130.000 kvadratnih metrov. Kupec nepremičnin je družba Intra Lighting, ki potrebuje nove prostore za proizvodnjo.

Prodaji športnega centra in njegovemu preoblikovanju v proizvodno halo so nasprotovali sedanji uporabniki centra in v ta namen ustanovili civilno iniciativo. Ta je na svojo stran pridobila tudi šempetrsko-vrtojbensko in novogoriško občino, ki sta obljubili pomoč pri ohranitvi športnega središča.