Obvoznico je po ekonomski oceni infrastrukturnega ministrstva gospodarneje zgraditi južno od Ptujskega jezera, delno tudi po območju Nature 2000. Foto: Danijel Poslek
Obvoznico je po ekonomski oceni infrastrukturnega ministrstva gospodarneje zgraditi južno od Ptujskega jezera, delno tudi po območju Nature 2000. Foto: Danijel Poslek

Južna obvoznica mimo Ptuja je ekonomsko bolj upravičena, pravijo na infrastrukturnem ministrstvu. "Ta cesta je smiselna kot celota, se pravi kot plačljiva hitra cesta, s hitrostjo 100 kilometrov," je povedala Darja Kocjan z Direktorata za kopenski promet pri ministrstvu za infrastrukturo.

"Študija, ekonomska in finančna, je pokazala, da severna varianta ni sprejemljiva. Ni sprejemljiva niti za Ptuj niti za kraje, ki tu ležijo, torej z vidika financ in prometa se je treba opredeliti za južno varianto, ki poteka prek Nature 2000," je bil jasen župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko.

Prav zato, ker južna trasa hitre ceste poteka ob in na območju Nature 2000, je potrebna še ekološka študija. Vesna Kolar Planinšič z Direktorata za okolje pravi, da "je treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovanja območja in pa okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje, tako da se – enako kot zdaj ekonomski ovrednoti tudi ekološki vidik."

Župani bi radi, da se presoja vplivov na okolje opravi na terenu, čim prej, da se gradnja hitre ceste Ormož–Ptuj, ki se komaj začenja, ne bi prekinila. Milan Gabrovec, župan občine Markovci, je prepričan, da bodo ti postopki tudi zaradi novega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, hitreje stekli.

Tudi Alojz Sok, župan občine Ormož, je mnenja, da je treba "na tej varianti, ki je edina možna, po južni strani jezera, nadaljevati."

Župani si na naslednjem sestanku (predvidoma v roku meseca ali dveh) želijo srečati tudi novega okoljskega ministra Lebna in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.

Obvoznica po južni strani Ptuja?
Obvoznica po južni strani Ptuja?