"Že sedmo leto je, kar se borimo s tem projektom, ampak bomo zmagali," je izpostavil Globočnik. Gradnja nove knjižnice na Vurnikovem trgu (na fotografiji) se je namreč začela že leta 2010, vendar je bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prvič prekinjena v letu 2011, v letu 2014 pa se je pri tretji gradbeni fazi zaradi stečaja izvajalca popolnoma ustavila. Foto: Google Maps
Knjižnica Medvode
Po besedah direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Božene Kolman Finžgar je število bralcev v preteklih letih v glavnem naraščalo, čeprav je izposoja v slovenskem povprečju v preteklih letih rahlo padla. Podatki za lani kažejo, da je bilo v Sloveniji povprečno izposojenih 12,51 enote na prebivalca, v radovljiški knjižnici pa 19,57. V knjižnici prirejajo različna predavanja za starše, biblio-pedagoške ure, razstave in projekte, s katerimi spodbujajo branje. Foto: BoBo

"Dela se nadaljujejo, potem ko so bile junija ugotovljene napake na strehi, ki so bile nato čez poletje odpravljene," je potrdil radovljiški župan Ciril Globočnik. Kot je pojasnil, je ob dežju voda pronicala skozi streho, zdaj pa je izvajalec del to težavo odpravil in ob vseh nalivih v zadnjem obdobju je knjižnica ostala suha.

Ker je objekt še v gradnji, škode ni bilo, saj tudi opreme v knjižnici še ni. Približno polovica opreme je bila že kupljena in je spravljena pri izvajalcu, nakup drugega dela opreme je vezan na izmere v samem objektu, ki bodo izvedene v prihodnjem tednu. Tako bo opremljevalec lahko zagotovil še preostanek opreme.

Knjižnica, ki ne bo izključevala
Pripravljena sta tudi projekt prilagoditve knjižnice slepim in slabovidnim in projekt signalizacijske opreme. Gre za oznake, ki bodo dodatno nameščene v tla in stene, ter za steklene površine in tablice z Braillovo pisavo.

Po sedanjem načrtu naj bi bila gradbena dela v novi knjižnici končana do 15. decembra, potem pa bosta potrebna še tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Zato točnega datuma odprtja knjižnice na občini še nimajo, jasno pa je, da to ne bo za občinski praznik 11. decembra, kot je bilo napovedano na začetku tega leta.

"Že sedmo leto je, kar se borimo s tem projektom, ampak bomo zmagali," je izpostavil Globočnik. Gradnja nove knjižnice na Vurnikovem trgu se je namreč začela že leta 2010, vendar je bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prvič prekinjena v letu 2011, v letu 2014 pa se je pri tretji gradbeni fazi zaradi stečaja izvajalca popolnoma ustavila.

Občina je tedaj stavbo knjižnice zaščitila in končala komunalno in zunanjo ureditev novega Vurnikovega trga, kjer je zrasel tudi stanovanjski kompleks. Dotlej je za gradnjo knjižnice, pripadajočih garažnih mest, komunalne opreme in sofinanciranje zunanje ureditve trga namenila približno tri milijone evrov.

Ob tem so na občini čakali na morebitno sofinanciranje ministrstva, ker sredstev ni bilo, so se nato določili, da bodo približno šest milijonov evrov vreden projekt dokončali sami. Oktobra lani je tako občina sklenila pogodbo s podjetjem Javna razsvetljava za dokončanje del v vrednosti 2,4 milijona evrov.

Nič več stisnjeni v premajhni čitalnici
Gradnjo novega objekta pozorno spremlja tudi direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica Božena Kolman Finžgar, ki težko čaka selitev v nove prostore, saj jim v obstoječi stavbi zmanjkuje prostora, v novi pa bo prostora še enkrat več. "Zlasti nas veseli, da bo mnogo več prostora za obiskovalce," je poudarila in pojasnila, da bo večji predvsem otroški oddelek. Uredili bodo tudi kotiček za mladostnike, nekaj posebnega pa bosta dnevna čitalnica s kavarno in terasa z razgledom na Radovljico.

Na radovljiški občini ob tem že poteka preverjanje obstoječega objekta knjižnice, v katerem bo po selitvi knjižnice na voljo okoli 1.000 kvadratnih metrov prostora. Glede na prošnje društev in drugih interesentov bodo na občini odločili, katere bodo umestili v objekt in kako se bodo lotili njegove prenove. Prioriteto pa bo imel medgeneracijski center, je povedal župan.