Ljudski vrt je potreben prenove, ocenjuje mariborska občina. Foto: MMC RTV SLO
Ljudski vrt je potreben prenove, ocenjuje mariborska občina. Foto: MMC RTV SLO
Dražja prenova Ljudskega vrta


Predstavnik občinske uprave Boštjan Štuhec je svetnikom pojasnil, da je bila ocena, da bo prenova stala 5,5 milijona evrov, narejena že leta 2015, medtem ko je zdajšnja vrednost investicije narejena na osnovi projekta za izvedbo, ki so ga izdelali po zadnji seji in zajema konkretne popise vseh del in cene.

Čeprav se je večina svetnikov na koncu vendarle odločila podpreti nadaljevanje projekta, ki je deloma že stekel s pomočjo mariborskega nogometnega kluba, so predvsem opozicijski svetniki želeli vedeti, zakaj vnovične podražitve projekta in kje so garancije, da se to število ne bo še povečalo.

Odbor mestnega sveta za finance je opozoril na dejstvo, da tokratna podražitev ni prva, saj je bila prva številka 4,5 milijona evrov, zdaj pa bo občinska garnitura že vnaprej obremenila proračun mesta za leto 2019, ki ga sploh še ni in ga bo verjetno morala sestavljati nova mestna oblast. Svetnik Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Stojan Auer je šel še nekaj let nazaj, ko je župan Andrej Fištravec obljubljal zasebnega vlagatelja.

Še nekaj drugih projektov
Mestni svet je sprejel še investicijski program za 1,7 milijona evrov vreden projekt ureditve kilometer dolgega odseka Streliške ceste in navezave na Lackovo ter na pripadajoča križišča. Podprl je tudi sanacijo 25-metrskega in malega bazena v kopališču Pristan, ki bo stala okoli 1,5 milijona evrov, končana pa bo predvidoma novembra letos.

Svetniki so danes podprli še prodajo skoraj 15-odstotnega deleža v avtobusnem podjetju Arriva Štajerska, za katero si na mestni občini obetajo skoraj 1,6 milijona evrov kot prihodek od prodaje kapitalskih naložb, ki je že načrtovan v letošnjem proračunu.

V nadaljevanju seje se obeta vroča razprava glede odloka o preoblikovanju Zavoda za turizem Maribor Pohorje, pravzaprav za njegovo ukinitev ter oblikovanje novega, ki bo pod neposrednim okriljem mestne občine. Čeprav iz nekaterih svetniških skupin letijo očitki, da gre pri tem manevru zgolj za poskus menjave aktualne direktorice Doris Urbančič Windisch, Fištravec to zanika in pravi, da tako želijo le urediti stvari okoli financiranja.

Do zdaj so bile namreč poleg mariborske mestne občine soustanoviteljice zavoda še tri primestne občine, ki pa kljub soodločanju in nedavnemu blokiranju poskusa razrešitve direktorice do zdaj za delovanje zavoda niso prispevale še niti evra.

Prihodnost občinskega turizma
Svetnik Nove SLS Milan Mikl je že pri glasovanju o dnevnem redu županu predlagal, naj omenjeno točko umakne z dnevnega reda, ker so popravljeni odlok na mize prejeli šele tik pred sejo, in da bi se o prihodnji organizaciji delovanja mestnega turizma morala odločiti naslednja občinska garnitura. Ta predlog je Fištravec zavrnil, čeprav je sprva tudi sam razmišljal o tem, a je popravke pregledal pravni strokovnjak Gorazd Trpin.

Večina svetniških skupin je nato dnevni red vseeno podprla, saj so menili, da čeprav mesto zavod za turizem potrebuje, je vseeno treba odpraviti anomalije z neplačevanjem drugih občin. Fištravcu pa so očitali, da bi se urejanja teh stvari lahko lotil že bistveno prej.

Novi poslanki LMŠ-ja Lidiji Divjak Mirnik, mestni svetnici LPR-ja, pa ni uspelo z zahtevo, da bi na dnevni red seje uvrstili točko o razrešitvi prvega nadzornika mestne občine Borisa Bobka zaradi povezanosti s kitajskimi posli, saj da takšen predlog ni v skladu s statutom.

Dražja prenova Ljudskega vrta