Foto: BoBo/Luka Dakskobler
Foto: BoBo/Luka Dakskobler

"Po 19 mesecih kljub popisu škode nismo dobili še niti odgovora, kje so ti popisi končali. Kar se denarnih sredstev tiče, pa kljub ogromni škodi ni še niti centa," je povedal eden od večjih oškodovancev Robert Cotič iz Mirna.

Župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar je poudaril, da oškodovanim lastnikom ob strani stoji tudi občina in jim bo pomagala v njihovih prizadevanjih.

Oškodovancev, ki so prijavili škodo po požaru na Krasu julija 2022, je po županovih podatkih 126. Cotiču je denimo ogenj uničil pomožno gospodarsko poslopje, v katerem so bili stroji, kmetijsko orodje, balirano seno in drva. Škoda na njegovi kmetiji je bila ocenjena na več kot 50.000 evrov.

Občina Miren-Kostanjevica je tako kot sosednji občini po navodilih uprave za zaščito in reševanje takoj po požaru izvedla popis škode na vsem, razen na gozdovih. Popise so nato posredovali upravi, od tam pa so jih poslali na ustrezna ministrstva. "In od takrat nimamo nobene informacije o tem, ali bodo kakšna povračila škode posameznikom. Kot občina pa nimamo sklada, ki bi bil namenjen za poplačilo tovrstne škode," je povedal župan Humar.

Ker prizadete občine in oškodovanci od ministrstva še niso prejeli obvestil ali odločbe, za ta teden načrtujejo srečanje, na katerem se bodo dogovorili, kako bodo do države postopali v prihodnje.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so na vprašanje, kdaj bodo oškodovanci dobili odločbe in nato izplačila škode, zapisali, da je do sredstev državnega proračuna za odpravo nastale škode v trajnih nasadih upravičenih 19 upravičencev v skupnem znesku 32.705 evrov.

"Ministrstvo je pripravilo gradivo za priglasitev načrta državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Po prejemu obvestila o uspešno opravljeni priglasitvi državne pomoči bodo upravičencem izplačana pripadajoča sredstva," so dodali.

Ministrstvo je v odgovoru še zapisalo, da je znašala škoda na kmetijskih zemljiščih 580.000 evrov, v gozdovih skoraj 25 milijonov evrov, na uničenih objektih 191.000 evrov, delna škoda na stavbah 237.000 evrov, na gradbeno-inženirskih objektih 67.000 evrov, na dveh državnih cestah 67.400 evrov, v energetiki 257.000 evrov, v lovstvu 194.000 evrov ter škoda v gospodarstvu 369.000 evrov.