Prisilnih preselitev in rušenj romskih domov v romskem naselju v Dobruški vasi ne bo. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Prisilnih preselitev in rušenj romskih domov v romskem naselju v Dobruški vasi ne bo. Foto: Bogdan Miklič Foto:

Takšen je bil sklep delovnega srečanja v Škocjanu, ki so se ga udeležili državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade Tamara Vonta, vodja službe za narodnosti pri ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo mag. Stane Baluh, župan občine Škocjan Jože Kapler in direktor kmetijske zadruge (KZ) Krka Novo mesto Jurij Vončina.

Vonta je dejala, da bodo vsem deležnikom ponudili redno obveščanje in srečevanje ter da se o Romih v nadaljevanju ne bodo pogovarjali brez njih. Vsi skupaj si bodo prizadevali najti rešitev za nastalo stanje. "Problem se vleče že 50 let. V tem času ne občina ne država nista veliko storili za rešitev težave, zdaj pa si ne moremo več zatiskati oči," ugotavlja Vonta. Po njenih besedah leto ali dve rušenja še ne bo. "Preden bodo na vrsti kakšni širši posegi glede gradnje obrtno-industrijske cone (OIC), bo zadeva rešena," pričakuje. Vonta in Baluh sta obljubila tudi pomoč posebne delovne skupine, ki je bila 22. maja letos imenovana na medresorskem sestanku. Delovna skupina bo opravljala mediacijo in nudila pomoč pri vzpostavitvi ponovnega dialoga med Romi, občino in večinskim prebivalstvom.

Kapler je razkril, da je ključni sklep srečanja, da je treba vzpostaviti dialog z Romi. Pristavil je, da se bodo krizni ekipi pridružili še predstavniki ministrstva za okolje in infrastrukturo. "Situacijo bomo preučili in podali predloge za reševanje problematike. Kritične so tri hiše, kjer se bo gradil OIC. Za Rome, ki živijo v njih, bomo s pomočjo države našli ustrezna nadomestna bivališča," je zagotovil.

Večji del zemljišča, na katerem stoji romsko naselje, je v lasti novomeške kmetijske zadruge Krka. Vončina je povedal, da želijo vsi deležniki najti rešitev v dialogu, brez enostranskih potez katere koli strani. "Možno je poiskati nadomestno zemljišče za bivanje tukajšnjih Romov, druga možnost je, da del populacije ostane tukaj, vendar iskanje rešitev ni stvar KZ-ja Krka. Mi smo dolžni zaščititi interes lastnika," je pojasnil. Kljub temu je zatrdil, da so pripravljeni pomagati, ker imajo v drugih občinah na voljo nekaj zemljišč, ki so poslovno nepotrebna. Država bo na pristojnih ministrstvih preverila možnosti za njihov odkup za namen preselitve Romov in o tem obvestila zadrugo.

Udeleženci delovnega srečanja so obiskali Dobruško vas in Romom predstavili bistvo pogovorov. Kapler je poudaril, naj ne nasedajo informacijam, češ da želi občina na hitro preseliti 300 Romov. Dejal je, da se bo v neposredni bližini romskega naselja gradila čistilna naprava, zato bodo najbližjim stanovalcem priskrbeli primerna stanovanja na drugih lokacijah. Vonta je dodala, da se bodo v naselju kmalu začele izvajati delavnice za graditev zaupanja med Romi in drugimi akterji, vključenimi v reševanje problematike v Dobruški vasi.

Tamkajšnja prebivalka Liljana Grm, ki biva na občinskem zemljišču, nam je zaupala, da je pomirjena, ker sta ji župan in državna sekretarka zagotovila, da se bo situacija za njeno družino rešila. "Romi, ki živijo na zemljišču KZ-ja Krka, pa še vedno čutijo negotovost, zato si ne upajo obnoviti svojih barak, ki so v zelo slabem stanju," ugotavlja Novakova.