Velenje leta 2014. Foto: BoBo/Borut Živulović
Velenje leta 2014. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ukrepe sprejemajo na podlagi pregleda dejanskega stanja objektov, ugotovitev delovne skupine za analizo porabe toplotne energije in vode po večstanovanjskih objektih ter predlogov upravnikov večstanovanjskih objektov, so sporočili z Mestne občine Velenje (MOV).

Sorodna novica Poziv k odstopu vodstva velenjske komunale. Vodstvo še uživa županovo zaupanje.

S predlaganimi ukrepi želijo zagotoviti učinkovito rabo energije in z njimi natančneje opredeliti predvidene ukrepe energetske učinkovitosti v skladu s celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, investicijskimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih glede na lokalni energetski načrt ter ukrepi drugih veljavnih aktov.

Ob tem so dodali, da želijo s subvencioniranjem zastavljenih ciljev za prihodnjo kurilno sezono občanom zagotoviti cenovno dostopno in trajnostno energijo in energetsko varnost. To bo bistveno prispevalo k bolj kakovostnemu življenju občanov, ti pa bodo hkrati morali začeti spreminjati vzorce ravnanja z energijo, saj sicer ne bo vidnih večjih prihrankov pri porabi toplotne energije in zemeljskega plina.

Tri četrtine stavb energetsko potratnih

Na podlagi izvedene analize energetske kondicije večstanovanjskih stavb so na občini ugotovili, da je več kot tri četrtine stavb še vedno energetsko nesaniranih in potratnih, zato želijo z ukrepi še dodatno izboljšati energetsko učinkovitost in ozavestiti gospodinjstva o pomenu učinkovite rabe toplotne energije.

Sredstva za subvencioniranje bo velenjska občina zagotovila iz mestnega proračuna, obseg sredstev za posamezno leto pa bo s sprejetjem proračuna določil občinski svet. Sredstva bodo delili na podlagi javnega poziva do porabe proračunskih sredstev glede na vrstni red vloženih popolnih vlog.

"Ocenjujemo, da bi s predlagano subvencijo lahko prispevali k zmanjšanju porabe toplotne energije fizičnim osebam v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote in zemeljskega plina, tudi do višine 15 do 20 odstotkov obračunanih energentov glede na preteklo kurilno sezono," so še dodali na občini.

Župan Peter Dermol. Foto: BoBo
Župan Peter Dermol. Foto: BoBo

Da bo velenjska občina občanom subvencionirala različne ukrepe za znižanje porabe toplote, je na forumu na temo ogrevanja prejšnji teden napovedal župan Peter Dermol. Kot je pojasnil, imajo v letošnjem proračunu za subvencije za zdaj predvidenih 200.000 evrov, javni poziv pa bo predvidoma objavljen konec junija.

Kaj bodo dejansko podprli

Med drugim je predvideno subvencioniranje vgradnje termostatskih ventilov, zamenjave toplotnih postaj, vgradnje sodobnih grelnih teles, izolacije zunanjih sten in ravnih streh, izolacije tal, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in energetske obnove stavb pod kulturnovarstveno zaščito.

Med predlaganimi ukrepi za subvencioniranje je po mnenju občine kar nekaj takšnih, ki lahko že v naslednji kurilni sezoni z manjšimi finančnimi vložki pomembno vplivajo na znižanje porabe ogrevanja posameznega gospodinjstva.

Eden od pomembnih razlogov za visoke stroške ogrevanja v Velenju, zaradi katerih je Ljudska iniciativa Velenje letos pripravila tudi več protestov, je namreč tudi visoka, neekonomična poraba toplotne energije v gospodinjstvih, zato želi občina občane z različnimi ukrepi spodbuditi k zmanjševanju porabe toplote.

Junija bodo v Starem Velenju odprli tudi podnebno-energetsko pisarno, v okviru katere bodo lahko občani pridobili vse informacije o energetiki, trajnostni gradnji, mobilnosti, zelenem in krožnem gospodarstvu ter odpadkih.

Načrti za preobrazbo daljinskega ogrevanja

Do leta 2033 se bodo morali odpovedati energiji iz premoga. Na fotografiji Termoelektrarna Šoštanj. Foto: BoBo
Do leta 2033 se bodo morali odpovedati energiji iz premoga. Na fotografiji Termoelektrarna Šoštanj. Foto: BoBo

Na mednarodni konferenci EnRe-Energy & Responsibility, ki je potekala v Velenju, je direktor velenjske komunale Gašper Škarja predstavil akcijski načrt preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Maja je bil objavljen razpis za kritičen del vročevodnega omrežja na lokaciji trgovskega centra Merkur. Junija bo dokončana investicijska dokumentacija za prvo fazo preobrazbe, ki bo zajela obnovo in dograditev vročevodov. Ta naložba je ocenjena na dva milijona evrov.

Jeseni, tako Škarja, bodo nato za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Velenja oddali vlogo za pridobitev sredstev iz sklada Evropske unije za pravični prehod. Ocenjena vrednost prve faze preobrazbe sistema znaša 27 milijonov evrov.

Od junija leta 2022, ko je bil sprejet akcijski načrt preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja, je že bilo opravljenih kar nekaj del. To so, denimo, obnova omrežja v vrednosti 953.000 evrov, dokončana projektna dokumentacija za sistem ogrevanja ter izdaja brošure in zloženke, ki so jo občani Velenja in Šoštanja dobili v poštne nabiralnike.

Hkrati potekajo intenzivni dogovori o umeščanju najboljše možne kombinacije obnovljivih virov energije za ogrevanje Šaleške doline, ki bo najpozneje leta 2033 ostala brez energetske rabe premoga.

Po Škarjevih besedah je pereč problem tudi veliko energetsko nesaniranih objektov v velenjski občini, tako individualnih kot večstanovanjskih.