Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Občini Velenje in Šoštanj pa bosta ceno toplote za marec in april subvencionirali v višini pet evrov za MWh.

Komunalno podjetje Velenje je pojasnilo, da je lahko svet ustanoviteljev komunalnega podjetja variabilni del cene toplote za gospodinjstva prilagodil po tistem, ko je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) s 1. januarjem in nato še s 1. februarjem znižala nakupno ceno toplotne energije.

Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema medtem ostaja nespremenjen in znaša 73,05 evra za MWh brez davka.

Zahteve ljudske iniciative

Ljudska iniciativa Velenje je v ponedeljek Tešu vročila zahtevo, da ceno toplote zniža na 20 evrov za MWh. Svoje zahteve so naslovili tudi DZ-ju, vladi in ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Med njimi so med drugim znižanje stopnje DDV-ja na toplotno energijo z 22 na 9,5 odstotka ter izločitev stroška emisijskih kuponov ogljikovega dioksida iz izhodiščne cene distribucije toplote.

Če zahteve ne bodo upoštevane, so napovedali sprožitev postopka za razpis referenduma. Odziv na zahteve pričakujejo v naslednjih 14 dneh.

V Tešu so v odzivu ponovili, da ceno toplotne energije, ki jo proizvajajo za Šaleško dolino, regulira Agencija za energijo ter da s cenami za dobavo toplote ne ustvarjajo dobička, ampak krijejo le stroške proizvodnje.