Krajani so peticijo, v kateri opozarjajo na dotrajanost in potencialno nevarnost, ki jo predstavlja sedanja enotirna železnica, pripravili po obsežnem požaru na začetku avgusta. Foto: BoBo
Krajani so peticijo, v kateri opozarjajo na dotrajanost in potencialno nevarnost, ki jo predstavlja sedanja enotirna železnica, pripravili po obsežnem požaru na začetku avgusta. Foto: BoBo

Krajani so peticijo, v kateri opozarjajo na dotrajanost in potencialno nevarnost, ki jo predstavlja sedanja enotirna železnica, pripravili po obsežnem požaru na začetku avgusta in je dostopna tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Koper.

Predsednik krajevne skupnosti (KS) Črni Kal Janko Sever je potrdil pisanje časopisa Delo, da jim je uspelo zbrati že več kot tri tisoč podpisov. "V teh dneh bomo sklicali odbor za peticijo, ki bo odločil o tem, do kdaj bomo podpise še zbirali," je napovedal.

Ljudje v Sloveniji premalo poznajo razmere na njihovem območju in nevarnosti, ki jih obstoječa proga predstavlja, je poudaril Sever. "Zato menimo, da bi bilo prav poiskati neki način, da te ljudi obvestimo, da bodo vedeli, kako težko ljudje, ki živijo ob progi, to prenašajo," je dodal.

Ogrožen vodni vir in zaščitni zidovi
Poleg tega je v sedanjih razmerah ogrožen tudi edini vodni vir na obalnem območju, dodatne negativne vplive železniške proge pa predstavlja vse večji pretovor Luke Koper, ki se odraža na prometu Slovenskih železnic (SŽ).

Prejšnji teden so se krajani sestali s prvim možem SŽ-ja Dušanom Mesom. Sever je dejal, da se je na sestanku pokazalo, da so informacije, ki so pred tem prihajale do Mesa, filtrirane, zdaj pa se je sam prepričal, da je resnično težavno živeti z železnico. Mes jim je med drugim obljubil, da bodo še v tem letu začeli z gradnjo protipožarnih in protihrupnih zidov.